SE

P? Stockholm Pride idag: Asylforum ? om hbtq-personers rätt till asyl

Idag anordnar RFSL Newcomers sitt asylforum p? Stockholm Pride. Hela dagen mellan 12 och 17.45 fylls Studion i Kulturhuset av samtal om asylpolitik och andra fr?gor som berör asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.
Bland annat ordnas samtal om asylsökande transpersoners rättigheter, om hiv-prevention för utlandsfödda män som har sex med män och en asylpolitisk paneldebatt med bland andra Victoria Kawesa (Fi), Emma Henriksson (Kd) och Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets operativa chef. Moderator är Sara Abdollahi, journalist.
RFSL arbetar för att utlänningslagen ska ses över s? att existerande motstridiga formuleringar, som leder till en rättsosäker asylprövning, undanröjs. Avslagsbeslut med motiveringar som till exempel att det finns ett ?internflyktsalternativ? i ett land som kriminaliserar samkönade sexuella handlingar eller att personen tidigare levt ?dolt? är inte acceptabla.
– Vi välkomnar Centerpartiets utspel fr?n ig?r om att de numera är för en översyn av utlänningslagen, precis som till exempel Vänsterpartiet. I v?r enkätundersökning inför riksdagsvalet visade det sig att det ocks? finns majoritet för den fr?gan bland de som kandiderar till riksdagen. Nu vill vi se att n?gon händer snabbt, säger Ulrika Westerlund.
– Det är orimligt att skicka tillbaka personer med motiveringen att de ska söka myndigheternas skydd i länder, eller regioner där dessa kriminaliserar hbtq-personer och har skyldighet att vidta ?tgärder mot dem, säger Aino Gröndahl, asyljurist vid RFSL och offentligt biträde ?t asylsökande hbtq-personer, som ocks? deltar vid dagens asylforum.
Arbetet med att förbättra migrationsmyndigheternas hbtq-kompetens m?ste samtidigt fortsätta och Migrationsverket m?ste ocks? säkra rätten till trygga boenden för asylsökande hbtq-personer. RFSL anser ocks? att transpersoner ska kunna p?börja eller fortsätta p?börjad könskorrigerande v?rd i Sverige redan innan ett beslut om asyl hunnit fattas. S?dan v?rd ska anses vara ?v?rd som inte kan anst??.
RFSL har sedan 1970-talet arbetat med att erbjuda stöd till asylsökande som förföljs p? grund av sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck, bland annat genom juridisk r?dgivning. Sedan n?gra ?r tillbaka finns ocks? nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända, RFSL Newcomer, hos n?gra av RFSL:s avdelningar. Varje ?r är RFSL:s asylhandläggare inblandad i cirka 130 individärenden. Antalet har ökat kraftigt under de senaste ?ren.
– Vi vill ocks? att undantag ska göras fr?n Dublinkonventionen när det gäller länder som inte erkänner hbtq-personers asylskäl. Därutöver m?ste EU:s asyldirektiv (skyddsgrundsdirektivet) korrekt efterlevas av Sverige, vilket inte är fallet idag. I asylprövningen idag läggs för stort fokus p? hbtq-personens levnadssätt, om personen levt ?öppet? eller ?dolt? med sin identitet och hur den kommer att leva i hemlandet vid en utvisning. Detta trots att det inte finns n?gon definition av vad som menas med begreppen ?öppet? eller ?dolt?, säger Aino Gröndahl.
Välkomna till en heldag med asylpolitiska samtal och debatter p? Stockholm Pride!

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt p?verkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.
Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se213300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bright Loyalty System   #Bright Relation   #Effekter Varje   #VD