SE

Över 250 döda sälar p? Västkusten: “Viktigast nu är att hitta smittkällan”

Sedan april i ?r har över 250 döda knubbsälar p?träffats längs Västkusten, främst i Göteborgs södra skärg?rd. Forskare undersöker nu vad säldöden kan bero p? .
– Självklart är det oroande att s? m?nga döda sälar p?träffats. Det viktigaste nu är att s? snabbt som möjligt försöka hitta smittkällan och f? en bild av hur omfattande säldöden är, säger Susanne Viker p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Forskare fr?n Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm har de senaste m?naderna tagit prover p? de döda sälarna. Men m?nga sälar är i s? d?ligt skick att det är sv?rt att ens ta prover p? dem. Nästa vecka planerar forskarna att ta prover p? levande sälar. Även i Danmark har det under de senaste m?naderna rapporterats in flera fynd av döda sälar.
Havs- och vattenmyndigheten har ansvaret för förvaltningen gr?säl och knubbsäl och presenterade hösten 2012 förvaltningsplaner för dessa arter.
– Det kan finnas flera olika förklaringar till säldöden. Forskarna undersöker bland annat p? om det kan vara ett utbrott av viruset PDV (Phocine Distemper Virus), en variant av valpsjukeviruset som orsakar sälpest, säger Susanne Viker, utredare p? enheten för biologisk m?ngfald p? HaV.
– De prover som tagits hittills har varit negativa vad gäller PDV-viruset men vi m?ste avvakta fler provresultat innan vi säkert kan säga vad som är orsaken.
PDV-viruset har tidigare orsakat säldöd, bland annat 1988, 2002 och 2007. Under utbrottet 1988 dog 23 000 knubbsälar och 2002 mer än 30 000 runt om i Europa, 2007 dog cirka 3 000 knubbsälar. Än s? länge är det för tidigt att säga om viruset är orsaken till de senaste m?nadernas säldöd.
Enligt de senaste beräkningar na s? finns det i dag cirka 10 000 knubbsälar längs den svenska Västkusten. Än vill forskarna inte prata om n?gon epidemi men antalet inrapporterade döda djur ökar hela tiden. Bara i förra veckan p?träffades ett tjugotal döda sälar
– Hittills är det enbart Västkusten som drabbats och det rör sig bara om knubbsäl, vi har inte f?tt rapporter om död gr?säl. De flesta fynden har gjorts i Halland och det nordligaste fyndet vid Orust. Längre norrut i Bohuslän har vi inte f?tt in n?gra rapporter om döda sälar, säger Susanne Viker.
Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta den kommun där fyndets gjorts och i andra hand Naturhistoriska riksmuséet.
Här kan du läsa om HaV:s förvaltningsplaner för sälar

Länk till Naturhistoriska riksmuseets hemsida
Länk till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA
Länk till Länsstyrelsen i Västra Götaland

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Susanne Viker, utredare, enheten för biologisk m?ngfald, tfn 010-698 60 76, mobil 073-089 79 67, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Pia Norling.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 1700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy