SE

Ostlänken bra ? men mer krävs för östra Mellansverige

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) presenterade idag regeringens investeringar i infrastruktur och transport för 2014-2025. Mälardalsr?det ser särskilt positivt p? de investeringar som ansl?s järnväg och sjöfart i östra Mellansverige, men för att kunna fortsätta växa behövs mer resurser.
Det är 522 miljarder kronor som under denna period ska investeras p? transportnätet. Av de pengarna ska 155 miljarder g? till drift och underh?ll av vägar, 86 miljarder till drift och underh?ll av järnväg samt 281 miljarder till att utveckla transportsystemet.
? Det är glädjande att Ostlänken prioriteras bland investeringsprojekten. Nya höghastighetsbanor behövs för att möjliggöra Mellansveriges utveckling och tillväxt, inte minst för att tillgodose näringslivets behov av effektiva godsstr?k och transporter, säger Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsr?det.
? Mälardalsr?det ser av samma anledning positivt p? regeringens förslag till utbyggnad av Mälarbanan, dock är behoven p? järnväg är större än de ?tgärder som beslutats av regeringen och vi hade hoppats att regeringen hade tagit större hänsyn till de gemensamma prioriteringar som tagits fram av representanter för en s? stor del av landets samlade tillväxt, säger Anders Lönn, generalsekreterare i Mälardalsr?det.
? Klimatm?len och befolkningstillväxten tillsammans gör att nya investeringar m?ste komma till st?nd i transportinfrastrukturen i östra Mellansverige. Därför är det välkommet med en miljard i anslag fr?n regeringen till Mälarens sjöfart som bidrar till regionens tillväxt och en mer effektiv och h?llbar storstadsregion, säger Anders Lönn, generalsekreterare Mälardalsr?det.

Fakta ? Mälardalsr?det:
? Mälardalsr?det är en ideell intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen.
? Medlemmarna är 56 kommuner och 5 landsting i Stockholms-, Uppsala-, Västmanlands-, Södermanlands- och Örebro län.
? P? det regionala planet samarbetar Mälardalsr?dets politiker och tjänstemän kring fr?gor som rör infrastruktur, samhällsplanering, näringsliv och FoU, samt kultur- och miljöfr?gor.
? I ett globalt perspektiv jobbar Mälardalsr?det för att stärka Stockholm-Mälarregionens internationella konkurrenskraft.
? Läs mer p?: www.malardalsradet.se

Mälardalsr?det är en samverkansorganisation för 56 kommuner och fem landsting i Stockholm-Mälarregionen. Vi stärker regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft genom att driva processer inom infrastruktur och transporter, kunskaps- och kompetensförsörjning och internationell benchmarking. Mälardalsr?det är en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi i Stockholm-Mälarregionen.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #Malm Swedbank Arenan   #Scandinavia   #Stockholmsarenorna Friends