SE

Osäker konkursutveckling, fler konkurser under juni m?nad trots minskning för halv?ret

handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.
Antalet företagskonkurser i juni m?nad ökade med 9%. Totalt gick 686 företag i konkurs under m?naden jämfört med juni m?nad 2013 d? 630 företag gick i konkurs. Under ?rets första halv?r gick 3 541 företag i konkurs jämfört med första halv?ret 2013 d? 3 809 företag gick i konkurs.
Fortsatt stark inhemsk efterfr?gan
Konkursnedg?ngen för halv?ret är bred branschmässigt och speglar den starka inhemska efterfr?gan där vi ser minskande konkursutsatthet i till exempel detaljhandeln och transportindustrin liksom för information och kommunikation. Samtliga dessa branscher uppvisade väsentligt sämre siffror vid denna tid 2013.
– De senaste m?nadernas positiva trend för b?de detaljhandeln och transportbranschen fortsätter även under juni

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jimmy Dahlstens Fond   #Lena Jansson   #Malin Baryard   #Sodexo Hj