SE

Öresundskraft deltar p? Gröna Idéer

2014-06-03 08:59 Öresundskraft Den nationella miljökonferensen Gröna Idéer g?r i Helsingborg den 3-4 juni. Öresundskraft är ett av företagen som presenterar sig.

Den 3-4 juni arrangerar Helsingborgs stad den nationella miljökonferensen Gröna Idéer. Framtidens miljöutmaningar och -möjligheter st?r i fokus för konferensen som bjuder p? s?väl trendspaningar som aktualiteter och studiebesök.
Öresundskraft är ett av företagen som ska presentera sig under konferensen p? Dunkers kulturhus i Helsingborg. Lars-Inge Persson, chef för affärsomr?det Kraft & Värme, ger en bred exposé över företagets aktiviteter i omställningen till ett h?llbart energisystem.
Och det finns mycket att berätta. Satsningarna p? fossilfria transporter till exempel. Bygget av en ny kallgasmack i Helsingborg ska göra det möjligt för tunga lastbilar att ersätta diesel med biogas och änd? kunna köra till Mälardalen p? en tank. Eller arbetet för en gasterminal i Helsingborg där fartyg kan tanka flytande naturgas istället för brännolja. Det skulle betyda mindre utsläpp av CO2, svavel, partiklar och kväveoxider.
Samtidigt g?r arbetet vidare för att skynda p? introduktionen av elbilar, där fr?gan om laddmöjligheter har högsta prioritet.
Även satsningarna p? vindkraft kommer att beröras, liksom stödet till sm?skalig, förnybar elproduktion där Öresundskraft var tidigt ute med generös ersättning till de som bygger solcellsanläggningar.
Lars-Inge Persson berör även den studie kring fjärrvärmens samhällsnytta som Öresundskraft nyligen offentliggjorde. Utöver miljönyttan s? visar studien tidigare okända fakta kring de positiva, samhällsekonomiska effekter som fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm har.
Mer information:
Lars-Inge Persson, chef AO Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-617 39 05
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, 070-418 34 35
Öresundskrafts vision ?Energi för en bättre värld, Kraft för regionen? är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer fr?n restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshush?llning. Vi tillhandah?ller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer sm?skalig elproduktion, driver p? introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser vi till att 260.000 kunder f?r el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servijänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Bifogade filer
1300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy