SE

?Onödigt undantag gör vindsbostäder otillgängliga för studenter?

2013-07-04 08:10 Demoskop AB Demoskops väljarbarometer för juli visar att det g?r fortsatt mycket tungt för Alliansen. De rödgröna partierna f?r ?ter egen majoritet (50,4%), medan Alliansen (37,1%) f?r det lägsta stödet p? drygt 20 ?r i Demoskops mätningar. Nu skiljer 13,3 procentenheter mellan de tv? huvudsakliga regeringsunderlagen. De rödgrönas majoritet är dock bräcklig och det är primärt SD (11,6%) som g?r fram?t.

Demoskops/Expressens väljarbarometer för juli visar att det g?r fortsatt mycket tungt för Alliansen. De rödgröna partierna f?r ?ter egen majoritet (50,4%), medan Alliansen (37,1%) f?r det lägsta stödet p? drygt 20 ?r i Demoskops mätningar. (Under fjärde kvartalet 1992 var niv?n 36,1%). Nu skiljer allts? 13,3 procentenheter mellan de tv? huvudsakliga regeringsunderlagen. De rödgrönas majoritet är alltjämt bräcklig och det är primärt Sverigedemokraterna (11,6%) som g?r fram?t. Scenariot med SD i en, ?tminstone teoretisk, v?gmästarroll ser alltmer troligt ut. Fredrik Reinfeldts besked kring ett s?dant utfall är dock att man inte tillsammans med SD kommer fälla regeringen.
Mycket hinner hända innan valet, men det är helt uppenbart att det allmänna väljarsentimentet nu är mycket negativt för Alliansen. Det handlar mindre om politiska utspel än ett växande stöd för uppfattningen att Sverige utvecklas i fel riktning. Arbetslösheten dröjer sig kvar p? en hög niv?, den ekonomiska oron ökar liksom kritiken i välfärdsfr?gorna. Mot den bakgrunden är det naturligt att den sittande regeringen h?lls som ansvariga för tillst?ndet.

Allianspartierna – Moderaterna backar
Tidigare är det de mindre Allianspartierna som f?tt betala priset, men nu börjar det vikande stödet allt tydligare p?verka även Moderaterna (25,3%) som tappar 1,3 procentenheter. Man n?r nu sin lägsta niv? sedan november 2009.
För de övriga Allianspartierna är förändringarna ytterst sm? och man förefaller nu vara nere p? sin absoluta kärna, Folkpartiet f?r stöd av 5,5% och tappar -0,1 procentenheter. För Kristdemokraterna är niv?n 3,0% (-0,1) och för Centerpartiet 3,2% (-0,2).

Oppositionspartierna – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ökar
För Socialdemokraterna (33,7%) är läget i det närmaste oförändrat, medan Vänsterpartiet (7,8%) ökar med 1,4 procentenheter och Miljöpartiet (8,9%) tappar 2,0 procentenheter. Att MP tappar handlar sannolikt om att deras fr?gor nu kommer mer i bakvatten i relation till exempelvis jobb och välfärd.
Det mest uppseendeväckande resultatet är att Sverigedemokraterna nu stöds av 11,6%, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter sedan juni. Stödet för SD är nu större än n?gonsin, vilket förstärker bilden av ett omfattande missnöje bland väljarna. Att man d? inte i större utsträckning vänder sig till det traditionella och beprövade alternativet Socialdemokraterna är uppseendeväckande. Bilden av missnöje blir än tydligare när vi konstaterar att de tv? ytterlighetspartierna V och SD tillsammans nu stöds av 19, 4%, allts? en av fem väljare.
Det är allts? inte endast Alliansen som utmanas, utan väl s? mycket blockpolitiken och Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är m?nga som har skäl att tänka över sina positioner inför val?ret.

Alliansen har mycket sv?rt att övertyga kvinnorna, där man nu har stöd av 35% mot 56% för de rödgröna, men man har nu även tappat övertaget bland manliga väljare (39% mot 45%) och i storstad (44% mot 47%). Det antyder att problemen sträcker sig över s?väl jobbfr?gan som välfärd och utbildning.

Om undersökningen

M?lgrupp: Den röstberättigade allmänheten.
Fr?ga: Vilket parti skulle du rösta p? om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande fr?gorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst d?ligt?)
Undersökningsperiod: 29 juni ? 3 juli 2013.
Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat p? telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hush?ll ersätts inte av annan person i samma hush?ll.
Antal genomförda intervjuer: 1 250.
Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten p? kön, ?lder, parti i senaste riksdagsval samt hush?llsstorlek.
Beställare: Expressen.
Mätinstitut: Demoskop.
Statistisk säkerhet: Ingen av förändringarna är statistiskt säkerställd.

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys
Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: [email protected]
Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop
Bifogade filer
0300Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy