SE

Onkologiska Klinikens i Lund Forskningsstiftelse förlorar sitt 90-konto

Svensk Insamlingskontroll har fr?ntagit Onkologiska Kliniken i Lund Forskningsstiftelse rätten att använda 90-konto p? grund av att stiftelsen inte betalat ?rsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll granskar organisationer som samlar in pengar fr?n allmänheten. Vi har högt ställda krav och kontrollerar varje ?r att man uppfyller dem och gör dessutom extra granskningar av enskilda organisationer när det finns skäl till det. Om en organisation inte uppfyller kraven s? drar vi in 90-kontot. Onkologiska Klinikens i Lunds Forskningsstiftelse har trots flera p?minnelser inte betalat ?rsavgiften till Svensk Insamlingskontroll.
För fr?gor kontakta:Lena Hörnblad, 08-783 80 61 [email protected] Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och r?dgivningsbranschen).
V?ra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. ?r 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde f? ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
Sedan ?r 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – ang?ende abonnemang av “premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.
De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i v?r förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer v?ra föreskrifter och anvisningar samt att vi f?r granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fakta Cirka   #Lena Alexandersson   #Svensk Njurmedicinsk Sjuksk