SE

Om seminariet Friska tankar om Sjuka hus

David Ahlin ny chef för Public Affairs och Opinion p? Ipsos Sverige

Sedan 2010 har David Ahlin arbetat som kommunikationskonsult och projektledare p? Kreab Gavin Anderson i Stockholm. Dessförinnan, mellan 2004 och 2010, arbetade David som opinionsanalytiker och affärsomr?deschef för Opinion och Samhälle p? undersökningsföretagen Synovate och Novus. David Ahlin tillträder tjänsten p? Ipsos under andra delen av maj.

David Ahlin: ?Ipsos har en ledande ställning globalt inom opinionsanalys och fr?gor kopplade till organisationers och företags förtroende och anseende. Det känns spännande att f? tillg?ng till den kunskaps- och erfarenhetsbanken och tillsammans med Ipsos team utveckla och förnya erbjudandet till kunderna i Sverige?.
Lena, Gilchrist, VD Ipsos Sverige: ?Vi vill vara kunskapsledande inom s?väl konsument- och kundinsikt som analyser av opinion och samhällstrender. Davids erfarenhet fr?n b?de undersöknings- och kommunikationsbranschen kommer att stärka v?rt erbjudande till befintliga och nya kunder?.
Kontakt
David Ahlin, telefon: 073-522 52 61, Lena Gilchrist, telefon: 070-876 08 19

Fakta om Ipsos

Ipsos är världens tredje största undersökningsföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 85 länder. Ipsos erbjuder full service inom undersökningar och analys genom sex globala affärsomr?den: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat p? Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. (www.ipsos.se, www.ipsos.com).

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy