SE

Ökat resande till Sverige gav rekordsommar

De utländska övernattningarna i Sverige ökade kraftigt under juni, juli och augusti, visar färska siffror fr?n Tillväxtverket. Fr?n VisitSwedens prioriterade utlandsmarknader registrerades nästan 250 000 fler övernattningar under sommarm?naderna än förra ?ret. N?gra av orsakerna till ökningen är god tillgänglighet, ökad ekonomisk stabilitet i vissa länder och en fortsatt marknadsbearbetning.
Under juni, juli och augusti gjordes nästan 250 000 fler övernattningar än förra ?ret fr?n de 12 utlandsmarknader som VisitSweden prioriterar i sin marknadsföring. Det är en ökning för de volymmässigt viktiga sommarm?naderna med i genomsnitt 4,3 procent.
De spanska resenärerna börjar ?terkomma till Sverige och ökar allra mest, med 20 procent fler övernattningar jämfört med förra sommaren. Övernattningarna fr?n Storbritannien, Nederländerna respektive Kina ökar ocks? kraftigt, med över 10 procent. I faktiska tal kommer den största ökningen fr?n Tyskland, med 89 000 fler övernattningar.
En stark sommar, med en markant ökning i augusti, stärker även ?rsresultatet hittills p? hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt privata stugor och lägenheter. För VisitSwedens utlandsmarknader har perioden januari till och med augusti ökat med 3,6 procent. ?tta av tio utländska övernattningar i kommersiellt boende i Sverige kommer fr?n länder som VisitSweden prioriterar i marknadsföringen av Sverige och svenska destinationer och upplevelser.
– Det är roligt att ett h?rt dedikerat arbete i besöksnäringen har bidragit till positiva siffror under de stora volymm?naderna juni, juli och augusti. Nu hoppas vi p? ännu ett ?r av tillväxt för internationell turism i svensk besöksnäring. Utländska besökare st?r för stora intäkter till Sverige och spenderade 106 miljarder kronor under 2013, säger Thomas Brühl, vd p? VisitSweden.
Enligt en översiktsanalys fr?n VisitSwedens utlandskontor finns olika orsaker till ökningen av antalet övernattningar. Förutom en kontinuerlig marknadsbearbetning, bland annat med marknadsföringskampanjer direkt mot resenärer, PR, sociala medier och samarbete med researrangörer, spelar ekonomi, konsumtionsvilja och tillgänglighet en stor roll.
I Spanien har tillgängligheten till Sverige förbättrats avsevärt under ?ret, framför allt fr?n Madrid och Barcelona, och ekonomin börjar ?terhämta sig. Även i Storbritannien ljusnar ekonomin och britterna v?gar konsumera igen. Ett starkare brittiskt pund mot kronan har troligen ocks? haft effekt, liksom fortsatt bra flygtillgänglighet mellan London och Sverige.
I Kina är det ökande resandet sannolikt en effekt av större nyfikenhet p? Skandinavien, stabil BNP-tillväxt, bibeh?llen flygtillgänglighet och en snabbare visumhantering via Sveriges ambassad i Beijing. I Kina och Storbritannien har satsningar tillsammans med Tourism in Sk?ne och Malmö Turism redan gett resultat.
– Intäkterna fr?n utländska besökare har ökat stadigt de senaste ?ren. Den l?ngsiktiga tillväxten är ett resultat av ett strategiskt samarbete för besöksnäringen, fler internationellt attraktiva destinationer, ökad tillgänglighet och en effektivare marknadsföring. Samtidigt har varumärket Sverige stärkts, fortsätter Thomas Brühl.
Källa samtlig besöksstatistik: SCB/Tillväxtverket
För ytterligare information, kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör p? VisitSweden, [email protected], tel 0704-200 900
Bitte Olsson, pressansvarig p? VisitSweden, [email protected], tel 0705-25 04 56

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resm?l och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald m?lgrupp och VisitSweden har genom närvaro p? 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Tillsammans med v?ra samarbetspartners väljer vi rätt Sverigebudskap och rätt kanal för att marknadskommunikationen ska f? största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk besöksnäring. Svensk turistindustri st?r för 3,1 procent av BNP, omsätter 284,4 miljarder kronor och sysselsätter 173 000 personer (räknat i hel?rsverken). Exportvärdet är 106 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2013.)
Bifogade filer
11530Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Demoskop Bifogade   #Gunilla Nystr   #SEB