SE

Nyutgivet fr?n Ersta Sköndal högskola: “Idealitet i omvandling? Om det civila samhällets organisationer p? psykiatriomr?det”

“Idealitet i omvandling? Om det civila samhällets organisationer p? psykiatriomr?det” av Magnus Karlsson och Urban Markström
Boken handlar om det civila samhällets organisationer p? det svenska psykiatriomr?det. Vilka är deras roller och funktioner? I första hand diskuteras de organisationer som verkar p? lokal niv?, ofta lite vid sidan av de stora nationella och internationella fr?gorna. Diskussionen bygger p? empiriska studier av lokala verksamheter, och ifr?gasätter emellan?t invanda sätt att betrakta dessa.
Som en del i analysen av de lokala verksamheternas roller betraktas ocks? de offentliga aktörerna p? omr?det: vilka förutsättningar finns för att det ideella och det offentliga ska kunna samspela i syfte att ge stöd ?t den enskilde?
Boken är en slutrapport fr?n forskningsprojektet med samma namn, som varit finansierat av Riksbankens jubileumsfond.
Mer information
Magnus Karlsson
E-post: [email protected]
Tel: 08-555 051 00

———————————-
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning p? grundniv? och avancerad niv? i v?rdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs ocks? forskning inom huvudomr?dena socialvetenskap och v?rdvetenskap, det civila samhället, palliativ v?rd, v?rdetik med livs?sk?dningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Falkman Fredriksson   #Khaled Hosseini   #LCHF   #Stockholms Stadsmission Ge