SE

Nytt nummer av Metaller och Mineral: “Gruvnäringen m?ste bli accepterad”

Just nu f?r Ume?s ungdomar i ?ldrarna 14-19 ?r besvara en enkät om deras liv och hälsa i skolan, p? fritiden och hemma. De f?r bland annat svara p? fr?gor om hur de ser p? sina möjligheter till delaktighet och inflytande, uppväxtvillkor och vanor när det gäller fysisk aktivitet, mat, alkohol och droger.
? Ungas hälsa p?verkar hela livet oavsett om de befinner sig i skolan, p? fritiden eller hemma. Vi hoppas att s? m?nga som möjligt svarar för att ge tyngd till resultatet. Det är ett viktigt stöd för att vi gemensamt ska kunna samarbeta kring förebyggande insatser som kan ge effekt p? ungas livsmiljö i Ume? kommun, säger Camilla Tunell, ordförande i styrgruppen för unga-enkäten.
Enkäten utgör ett underlag för beslutsfattare, ledare, medarbetare och ungdomar i arbete med ungdomars livs- och arbetsmiljö. I Ume? finns 13 lokala förebyggande r?d med representanter fr?n skola, fritidsg?rdar, socialtjänst och polis som arbetar med stöd och aktiviteter i ungdomarnas närmiljö. En m?lsättning är även att f? med landstinget.
? Undersökningar av ungas folkhälsa i Ume? har p?g?tt i m?nga ?r med n?gra ?rs mellanrum. Nu och fram?t ska vi följa resultatet av ungas hälsa vartannat ?r och använda resultatet i v?rt systematiska kvalitetsarbete. En viktig utg?ngspunkt är fungerande samverkan mellan aktörer som kan bidra till kunskap och förbättring, säger Ann-Christine Gradin, omr?desansvarig för tillväxt och välfärd Unga inom Ume? kommun.
Ett övergripande resultat offentliggörs den 8 maj 2014.
Fakta:
Enkäten genomförs med stöd av klassansvarig lärare under en lektion via webb i ?k 7-10 samt gymnasiet för att f? s? m?nga svarande som möjligt. Undersökningen p?g?r 10 februari till 21 februari. Senaste mätningen gjordes 2010 och i ?r har den förbättrats och är därför i stora delar inte jämförbar med för fyra ?r sedan. Kranskommuner som deltar är Robertsfors, Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Nordmaling.
För mer information:
Camilla Tunell
ordförande i enkätarbetet
070-330 50 15
Seth ?berg
processledare UmeBr?
samordnare i arbetet med förebyggande r?d
070-253 58 15
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Adam Andersson   #Nicklas Emmoth