SE

Nytt nummer av A&N: Unik studie om läckage av metadon och buprenorfin

Vilka faktorer p?verkar läckaget av läkemedel fr?n substitutionsbehandlingen av heroinister? Bidrar läckaget till nyrekrytering av unga missbrukare? Och vad är lösningen p? problemet att patienter delar med sig av sina läkemedel? Forskarna Björn Johnson och Torkel Richert vid Malmö högskola har intervjuat 400 patienter fr?n elva program för substitutionsbehandling av opiatmissbrukare.
Om detta kan man läsa i nummer 3/2014 av tidskriften Alkohol & Narkotika. Intervjuerna har genomförts med hjälp av brukare med egen erfarenhet fr?n heroinmissbruk. I detta nummer, som f?tt titeln “Förkastligt eller försvarbart?” finns ocks? en kommentar kring den aktuella studien fr?n Svenska Brukarföreningen.

En annan del av Johnsons och Richerts forskning kring läckaget handlar om i vilken utsträckning ungdomar använder metadon och buprenorfin. En av källorna är CAN:s gymnasieundersökningar.
Läs delar av tidningen, beställ enstaka nummer eller en prenumeration p? www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.42600Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johan Strandberg   #Sara Alongi Skenhall