SE

Nytt index: Moçambique världens mest s?rbara land ? Sverige bland de minst s?rbara

Moçambique, Centralafrikanska Republiken, Guinea, Uganda och Haiti är de länder som är mest s?rbara om de drabbas av en naturkatastrof. Finland och Sverige är bland de minst s?rbara. Det visar We Effects nya s?rbarhetsindex som presenteras i dag.
I dag släpper We Effect rapporten ?Minska katastrofen? där den centrala delen är ett nytt index som kartlägger vilka länder som är mest s?rbara vid en naturkatastrof. Se listan i bifogad pdf-version.
Indexet baseras p? ett lands risk för att r?ka ut för exempelvis stormar, torka, jordbävningar samt hur l?ngt landet har kommit i sin sociala och ekonomiska utveckling. Rapporten sl?r fast att de länder som drabbas h?rdast av naturkatastrofer ocks? tillhör de fattigaste.
– Fattigdom är den främsta dödsorsaken vid katastrofer. Sedan 1980 har enbart nio procent av världens naturkatastrofer inträffat i l?ginkomstländer medan hela 48 procent av antalet omkomna levde i de fattigaste länderna. Fattiga människor r?kar inte ut för flest naturkatastrofer, men de drabbas h?rdast, säger Jakob Lundberg, utvecklings- och policychef p? We Effect.

I rapporten, som bygger p? internationell statistik och intervjuer med flera av Sveriges ledande experter p? omr?det, konstateras att världens katastrofer i dag f?r betydligt större konsekvenser än vad de skulle behöva f?. Effekterna av en naturkatastrof kan minska med ökade satsningar p? förebyggande ?tgärder, inte minst p? landsbygden där 70 procent av världens fattiga bor.
– När extrem torka eller översvämningar drabbar ett fattigt land sl?s ofta hela skördar ut och därmed möjligheten att försörja sig och sin familj. Sverige och andra länder m?ste nu se till att öka stödet till h?llbart jordbruk s? att fler människor kan odla grödor som t?l torka och översvämningar. D? kan nästa naturkatastrof bli mindre omfattande och m?nga liv räddas, säger Jakob Lundberg.

Fler slutsatser fr?n rapporten:
– Tio kronor i förebyggande syfte sparar 40-70 kronor i katastrofinsatser. Satsningar p? ett h?llbart jordbruk är b?de kostnadseffektivt och förebygger mänskligt lidande.
– Ökade satsningar p? h?llbart jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdomen – och därmed s?rbarheten för katastrofer.
– Jordbrukets andel av bist?ndet har minskat kraftigt under de senaste 30 ?ren. Det svenska jordbruksbist?ndet uppg?r till endast 3,7 procent av det totala bist?ndet. We Effect föresl?r en ökning p? minst 50 procent för att komma upp i EU:s niv?.
– Fattiga länder riskerar att drabbas än h?rdare av naturkatastrofer i takt med förändringar i klimatet.

Rapporten och nyhetsgrafik bifogas.
För ytterligare information ? kontakta:
Jakob Lundberg, chef för utveckling och policy We Effect
Telefon 08-120 371 16, E-post: [email protected]

Alfred Skogberg, pressekreterare We Effect
Telefon: 08 120 371 17, E-post: [email protected]

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en bist?ndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar l?ngsiktigt ? för att förändringar ska best?. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i v?rt bist?ndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. V?ra fokusomr?den är landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och tillg?ng till mark. Bakom organisationen st?r ett sextiotal svenska företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen. www.weeffect.se.

Bifogade filer
91900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy