SE

Nytt hopp för patienter med kronisk lymfatisk leukemi

a8

Janssen presenterar under American Society of Clinical Oncologys (ASCO) ?rsmöte i Chicago den 3 juni resultat fr?n fas III-studien RESONATE, där patienter med kronisk lymfatisk leukemi och sm?celligt lymfocytärt lymfom behandlats med antingen ibrutinib eller ofatumumab. Resultaten visar signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlade med ibrutinib jämfört med ofatumumab. Risken för progression eller dödsfall var reducerad med 79 procent för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med ofatumumab. PFS var studiens primära effektm?tt. Sekundärt effektm?tt var den totala överlevnaden (overall survival, OS) där patienter i ibrutinib-armen hade 57 procents reduktion av dödsfall jämfört med patienter som behandlats med ofatumumab.
RESONATE är en öppen och randomiserad fas III-studie där ibrutinib jämförts med ofatumumab i behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och sm?celligt lymfocytärt lymfom (SLL), som f?tt minst en tidigare behandling.
I januari 2014 stoppades RESONATE-studien efter enhetlig rekommendation av IDMC (Independent Data Monitoring Committee), i och med att studien visade p? en signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med kontrollarmen. IDMC rekommenderade därför att studiesponsorn gav tillg?ng till ibrutinib även för patienterna i ofatumumab-armen.
Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine[1] och presenteras under ASCO i Chicago den 3 juni.
Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av leukemi i västvärlden.[2] Varje ?r drabbas cirka 400 personer här i Sverige.[3]
Läs pressmeddelande from Janssen EMEA här.
För mer information kontakta (Janssen):
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, [email protected], +46 8 626 51 73
Om ibrutinib
Ibrutinib är i dagsläget godkänt i USA för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som har f?tt minst en tidigare behandling samt för behandling av patienter med mantelcellslymfom (MCL) som har f?tt minst en tidigare behandling.[4]-5
I Sverige har ibrutinib ännu inte marknadsföringstillst?nd. Ibrutinib verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK).4-5 BTK är ett viktigt protein i signalkedjan som kontrollerar B-cellers mognad och överlevnad, och gör att maligna B-celler förökar sig och sprids.6 Ibrutinib blockerar specifikt BTK, och hämmar därmed cancercellernas överlevnad och spridning.4-5

[1] Byrd, JC. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. NEJM. 2014. http://www.nejm.org/. Refererad 28.5.2014
[2] Decision Resources, estimat, 2013.
[3] http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Leukemi/. Refererad 28.5.2014.
[4] U.S. Food and Drug Administration. Pressmeddelande: FDA approves Imbruvica for rare blood cancer. Nov 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm374761.htm. Refererad 28.5.2014.
5 U.S. Food and Drug Administration. Pressmeddelande: FDA approves Imbruvica to treat chronic lymphocytic leukemia. Feb 2014. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm385764.htm. Refererad 28.5.2014.
6 Genetics Home Reference. Isolated growth hormone deficiency. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/isolated-growth-hormone-deficiency. Refererad 28.5.2014.

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande sv?ra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. V?ra medarbetare drivs av att f? bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.
02500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy