SE

Nytt hjälpmedel för skogsbilvägar

Skogforsk lanserar nu ett nytt hjälpmedel för alla som bygger, sköter och förvaltar skogsbilvägar. Kunskap Direkt Vägar är en del av den skogliga informationstjänsten www.kunskapdirekt.se.
? Behovet av lättillgänglig information om bilvägar har aldrig varit större än nu. Kravet p? bra vägar växer i takt med ett förändrat klimat, större virkesbilar och att virke ska vara tillgängligt ?ret runt, säger projektledaren Gunnar Svenson p? Skogforsk.
Skogsbrukets kostnader för vägar ökar ocks? kraftigt och kunskap är ett sätt att mota den utvecklingen. Dessutom minskar antalet vägexperter i skogsbruket eftersom m?nga har eller är p? väg att pensioneras, och med dem försvinner mycket erfarenhet. Kunskap Direkt Vägar blir därför ett viktigt hjälpmedel för den nya generation skogstjänstemän som m?ste hantera en mängd fr?gor vid sidan av vägarna.
Ett viktigt skäl att bygga bra vägar är miljön. Skotning kostar 50 g?nger mer bränsle än lastbil och sliter dessutom p? marken. Med ett tätare vägnät med högre bärighet kan markerna skonas, samtidigt som skogen blir tillgänglig för fler intressen.
? Vi f?r inte glömma att skogsbilvägen ocks? används till s? mycket mer än att transportera ut virke. Den är till nytta för allmänheten som vill vandra i skogen, jägare, och inte minst för skogsbrukets andra verksamheter som t ex skogsv?rd och skogsbränsleuttag, säger Gunnar Svenson.
Kunskap Direkt Vägar g?r p? drygt 160 sidor igenom vägnätsplanering, projektering och konstruktion, vägbyggnadsteknik, drift och underh?ll av vägar och broar. Flera räkneverktyg kan användas för att f? en uppfattning om kostnader och resurs?tg?ng. Verktyget ?Vägb?tnad? ger en fingervisning om det är lönsamt att bygga en väg när man väger in det kortare terrängtransportavst?ndet. ?Grus?tg?ng? beräknar hur mycket grus som g?r ?t i överbyggnaden p? olika marktyper. ?Kostnad för vägbyggnad? ger en möjlighet att räkna ut byggkostnaden när man tar hänsyn till en faktor i taget. ?Kostnad för vägunderh?ll? ger samma överblick men för drift och underh?llskostnaderna.
Den nya vägtjänsten vänder sig till bland annat skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän som p? olika sätt hanterar de 21 000 mil skogsbilvägar som finns i landet.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, h?llbart bruk av skogen.5000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #FN   #Ingrid Burman