SE

Nyföretagandet ökar med sex procent

Antalet nystartade företag i Alings?s kommun ökade med hela sex procent under förra ?ret jämfört med ?ret innan. Totalt startades i fjol 253 nya företag i kommunen, vilket kan jämföras med 238 ?ret innan. Det visar ny statistik fr?n myndigheten Tillväxtanalys.
I bara tre andra kommuner i Göteborgsregionen s? ökade i fjol antalet nystartade företag mer procentuellt sett. Även sett till hur m?nga nya förstag som startats per 1 000 inv?nare, s? ökar nyföretagandet i kommunen. Därmed g?r Alings?s och även hela Göteborgsregionen mot strömmen ? i landet i stort s? var nyföretagandet nämligen oförändrat under 2013 och i Stockholmsregionen s? sjönk det med drygt en procent.
? Det är glädjande att se att nyföretagandet ökar. Vi jobbar aktivt för att stötta v?ra företagare och även de som funderar p? att starta eget genom bland annat nyföretagarutbildningar, kurser som har varit uppskattade, berättar Cecilia Reuterberg som är näringslivschef i Alings?s kommun.
Tillväxtanalys, som st?r bakom siffrorna, analyserar och utvärderar p? regeringens uppdrag svensk tillväxtpolitik. Myndighetens siffror bygger p? uppgifter fr?n SCB och statistik för fjärde kvartalet i fjol visar att 15 procent av landets nya företag startades inom handel, service och motorfordon, och ungefär tio procent inom bygg- och anläggningsverksamhet respektive juridisk och ekonomisk konsultverksamhet.

OM ALINGS?S
Alings?s, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 inv?nare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninv?narantal, är staden under kraftig tillväxt. Änd? finns en geniun prägel kvar p? staden. Genom ?ren har den beh?llit sin karaktär och prisats för sina innerg?rdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader fr?n 1700- och 1800-talen. Staden är känd som “Kaféstaden” och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alings?s ocks? etablerat sig som “Ljusstaden”. Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alings?s, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alings?s är ocks? välkänt för sina satsningar inom h?llbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, ?tervinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk h?llbarhet.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annika Hjerpe   #Axellus Sverige   #Dagens Nyheter