SE

Nya Zeeland toppar och Sverige tappar i ?rets Social Progress Index

Sverige tappar placeringar men rankas med de nordiska grannarna fortfarande bland de länder som har bäst social samhällsutveckling i världen. Sverige hamnar i ?r p? en sjätteplats av 132 undersökta länder, enligt Social Progress Index 2014 som lyfter fram andra värden än enbart ekonomi.
I jämförelse med föreg?ende ?rs mätning har Sverige g?tt fr?n en första till en sjätte plats. Tillbakag?ngen förklaras till stor del av att ?rets mätning omfattar betydligt fler länder. Av EU-länderna kommer nu Nederländerna högst p? listan och Estland och Slovenien sl?r EU-jättar som Italien, Frankrike och Spanien.
Rapporten visar tydligt att fattigdom, ojämlikhet och social oro kan inte lindras enbart genom ekonomisk tillväxt, utan ocks? en politisk vilja som tar hänsyn till landets olika förutsättningar. USA hamnar till exempel p? en 16:e plats med Costa Rica inte l?ngt efter p? en 25:e plats. Sveriges styrkor beskrivs som personlig säkerhet samt tillg?ng till kommunikation och information. De största utvecklingsomr?dena ligger inom integration.
I nätverket av specialister bakom rapporten finns revisions- och konsultföretaget Deloitte och flera andra ledande internationella företag och organisationer.
? V?r utg?ngspunkt för samarbetet är att näringslivet har en viktig roll att spela i att hitta lösningar p? utmaningar i världen. Social Progress Index är ett verktyg som kan inspirera till samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och övriga samhället, säger Jan Berntsson, vd p? Deloitte.
Undersökningen grundar sig p? fakta och analyser fr?n Världsbanken och FN:s världshälsoorganisation, WHO. Utvecklingen av indexet har skett av en grupp forskare och experter under ledning av professor Michael E Porter fr?n Harvard Business School.
De länder som ligger i topp är konsekvent framg?ngsrika inom tre dimensioner av sociala framsteg som SPI tar fasta p? ? grundläggande behov, välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna. Indexet ger en detaljerad insyn i länders relativa styrkor och svagheter och ger vägledning om vilka omr?den man bör satsa p? för att f? en bättre samhällsutveckling och ett mer framg?ngsrikt samhälle.

Se rapporten i sin helhet som relaterat material. För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren p? [email protected]
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #Kontaktpersoner Daniel Isaksson   #LIFE   #LRF