SE

Nya visionsbilder ska utveckla Bor?s cityhandel

Nu finns det bilder för hur sex gatustr?k i Bor?s stadskärna kan se ut i framtiden. Syftet med visionsbilderna är att ge en känsla av hur varje str?k ska utvecklas för att stärka handeln i centrala Bor?s.
– Bor?s har g?tt ett steg längre i sitt samarbete än andra städer gjort. Bor?s har tagit ett helhetsgrepp kring stadens str?k för handel, kultur och nöje vilket är unikt, menar Fastighetsägarnas expert p? stadsutveckling Tomas Kruth. Bilderna presenteras via webbsidan drommenomboras.se. – Detta ger inte bara potentiella etablerare ett fantastiskt verktyg för nya etableringar, det skapar ocks? tydlighet för de verksamheter som idag finns i Bor?s att planera inför framtiden: Hur bygger vi staden tillsammans? Var ska jag expandera? Var kan jag hitta ett bättre läge? En fram?tblickande vision är idag avgörande för v?ra städers framtid, Bor?s ligger redan l?ngt framme, menar Tomas Kruth.
Projektet startade under v?ren 2013 med tv? workshops där fastighetsägare, Bor?s Stad och näringsidkare i stadskärnan lämnade in sina förslag till hur str?ken bör utvecklas. Drivande i projektet har Centrumfastigheter i Bor?s varit.
? Vi har i m?nga ?rs tid varit med och bekostat ombyggnader av g?gatorna i stadskärnan. Nu vill vi ta nästa steg och titta närmare p? vilket utbud str?ken har. Vi vill skapa förutsättningar för bättre handel och mer omsättning i stadskärnan, menar Erik Williamson, ordförande i Centrumfastigheter i Bor?s.
Via en kommentarsfunktion p? www.drommenomboras.se kan alla Bor?sare nu lämna förslag p? hur str?ken bör utvecklas. ? Det här är ett levande visionsdokument och därför bjuder vi in Bor?sare till att höra av sig till oss. Vi har valt att uttrycka v?ra visioner via illustrerade bilder istället för arkitektbilder, det ger en större öppenhet till att gemensamt drömma om framtidens Bor?s, menar Erik Williamson, ordförande i CIB.
För att kunna förverkliga visionerna är även en etableringsgrupp startad.
– Det här ger en tydlighet för hur vi ser p? utvecklingen av Bor?s City och även vad som finns idag. Här ska intressenter kunna hitta sina ?goda grannar?, menar cityledare Anna Liljenby.
Visionsbilder finns för Allégatan, Hötorget, Österl?nggatan, Stora Brogatan, Stora Torget och Lilla Brogatan. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Centrumfastighetsägare i Bor?s, Bor?s City samt Fastighetsägarna GFR.

Mer information: www.drommenomboras.se
Erik Williamson, ordförande Centrumfastigheter i Bor?s 033-447484
Anna Liljenby, cityledare Bor?s City 0705-417889
Tomas Kruth, expert p? stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR 036-30 49 82
Bor?sBor?s AB är ett av staden och näringslivet i Bor?s samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. M?let är ökad h?llbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Bor?s.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom86250Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Fryshuset Med   #Kontaktperson Lotta Lundberg   #Om Fryshuset Vi