SE

Nya regler för lax- och öringfiske p? västkusten för att skydda best?nden

Bristande underh?ll st?r för hälften av Sk?nes förseningar ? kostnaden blir 55 miljoner i egen tid för

En ny ?rssammanställning över 2013 gjord av Region Sk?ne visar den direkta kopplingen p? vad järnvägens förseningar betyder för resenärerna i Sk?ne. Förlorad tid i pengar blir 55 miljoner om ?ret ? l?gt räknat.
Brister i infrastrukturen st?r för ungefär hälften av alla förseningar – mätt i tid – som pendlare p? P?gat?g och Öresundst?g drabbades av 2013. Totalt handlade det om 342 000 timmar som gick förlorade p? grund av infrastrukturfel till ett uppskattat värde av 55 miljoner kronor.
De nya siffrorna är en del av det budskap som Region Sk?nes regionala tillväxtnämnd presenterar i Sveriges Riksdag idag. Delegationen leds av b?de nämndens ordförande Pontus Lindberg (M) och andre vice ordförande Christine Axelsson (S)
– Den tid som Sk?nes inv?nare förlorade p? grund av att järnvägen inte h?ller m?ttet motsvarar 190 heltidsanställda personer. Och d? handlar det bara om regionalt?g. Den totala omfattningen blir större om fjärrtrafik och godst?g inkluderas, berättar Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Sk?ne.
Resandet ökade med drygt 4 procent 2013. Den största ökningen stod regionalt?gen för. Samtidigt minskade punktligheten för s?väl P?gat?g som Öresundst?g, till 83 respektive 80 procent.
– Den största skadan som kan ske är givetvis om tilltron till t?gen minskar. Region Sk?nes ambition att fler ska välja kollektivtrafiken bygger givetvis p? att vi har en bra produkt. Men om infrastrukturen inte hänger med kommer vi inte att lyckas, det visar 2013 ?rs siffror tydligt, fortsätter Mikael Stamming.
Myndigheten Trafikanalys pekade i utredningen, Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys (2011:3) p? att den totala kostnaden för köer, trängsel och flaskhalsar som p?verkar arbetspendlarna i Sk?ne uppgick till 930 mkr baserat p? 2005 ?rs siffror. Sedan dess har kollektivtrafikresandet ökat med cirka 50 procent.
– Om vi vill f? bättre fart p? Sk?ne, minska arbetslösheten och öka sysselsättningen, s? m?ste staten satsa mer p? infrastrukturen s? att vi kan bygga ut regionalt?gtrafiken enligt plan, avslutar Mikael Stamming.
Faktamaterialet bygger p? statistik fr?n Sk?netrafiken och Trafikverket om punktlighet och störningar 2013. Förseningen i tid är fördelad p? orsaker, där infrastruktur och dess andel av följdförseningar är summerad för t?gtyperna. Som värde p? den tid som g?r förlorad har använts 162 kronor per timme.
Olyckor och spring i sp?r är exempel p? vad övriga förseningar beror p?.
För mer information:
Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Sk?ne 0768- 890756
Sofia Bennet; kommunikatör, Region Sk?ne 0768 -87 15 64

Region Sk?ne ansvarar för hälso- och sjukv?rden samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Sk?ne. Region Sk?ne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Sk?nes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av inv?narna i Sk?ne.5000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy