SE

Nya r?d kan göra barn sjuka

Folkhälsomyndigheten beslutar inom kort om nya allmänna r?d för städning i skolor och förskolor. Det nya förslaget innebär att inomhusmiljön kan komma att bli sämre för m?nga barn och ungdomar. Det drabbar den ökande gruppen barn och ungdomar med astma och annan överkänslighet.
– Det nya förslaget innebär en otydligare vägledning än tidigare. Om det g?r igenom blir sv?rare för miljökontoren att ställa krav p? skolorna för en bra miljö för barn med allergier. Även om forskningen inte är entydig anser vi att Folkhälsomyndigheten ska använda sig av försiktighetsprincipen och avr?da helt fr?n textila heltäckande mattor, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Det finns redan idag stora problem när det gäller att anpassa skolan och förskolan till de behov som barn med överkänslighet har enligt rapporten Allergi i förskola och skola fr?n Socialstyrelsen. Textil inredning och möbler med öppen förvaring är ofta sv?ra att städa och studier visar att det finns mer damm och allergiframkallande ämnen (allergener) p? heltäckningsmattor än p? h?rda golv. Elever (12-13 ?r gamla) som gick i skolor med heltäckningsmattor hade mer allmän- och luftvägssymtom än elever i skolor utan heltäckningsmattor. Efter att mattorna tagits bort minskade symtomen.
– Hur skolor och förskolor tar emot barn med allergi och överkänslighet är oerhört viktigt eftersom barnen tillbringar s? mycket av sin tid i skolan. D?lig inomhusmiljö kan leda till att barnen m?r sämre, f?r högre sjukfr?nvaro och presterar sämre, säger Maritha Sedvallson.
Även barn med pälsdjursallergi eller överkänslighet mot dofter och parfymer har det ofta sv?rt att vara i skolan eller förskolan om det saknas rutiner och information för hur man minskar halten av pälsdjursallergen och dofter i barnens miljöer. I de tidigare r?den fanns vägledning, men det saknas i förslaget till nya r?d.
Astma- och Allergiförbundet har lämnat synpunkter p? det nya förslaget till Folkhälsomyndigheten (se bif PDF). P? förbundets webbsida Allergi i skolan finns samlad information om allergi i skolan och förskolan. Här finns information om vad skolan kan göra för att förbättra arbetsmiljön och hur du kan göra anpassningar för att underlätta för barn och elever med sv?rare allergier.
Läkardiagnostiserad astma hos barn har ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011. Cirka 8 procent av 12-?ringarna rapporterar att de har besvär av inomhusmiljön i skolan enligt Miljöhälsorapporten 2013.
För mer information kontakta:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 – 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, 070 – 020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 – 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter m?ste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.
Bifogade filer
9430Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy