SE

Nya LOVA-pengar fr?n HaV i ?r: Mer pengar till projekt i Norrlandslänen

Handikappförbunden är missnöjda med regeringens svar till FN gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I april ska Sverige förhöras.
Alla länder som har antagit konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vart tredje ?r redovisa hur konventionen efterlevs i det egna landet. I början av april 2014 h?lls FNs förhör med Sverige. Dessförinnan har regeringen f?tt svara p? ett antal fr?gor som övervakningskommittén har ställt.
– Regeringens bristande respekt för internationella överenskommelser är ovärdigt ett land som Sverige. Regeringen har inte ens besvarat flera av kommitténs fr?gor, kommenterar Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.
Handikappförbunden anser att ett rikt land som Sverige borde kunna göra mycket mer för att motverka den strukturella diskriminering som m?nga människor med funktionsnedsättning upplever.
– Innan konventionen började gälla i Sverige fanns en proposition med titeln Fr?n patient till medborgare, som signalerade en tydlig politisk vilja. Den nationella strategi som nu är regeringens verktyg för att leva upp till konventionen är begränsad till ett antal mindre punktinsatser och har aldrig behandlats i riksdagen. Dessutom har levnadsvillkoren försämrats p? m?nga omr?den sedan konventionen trädde i kraft, säger Ingrid Burman.
Hon exemplifierar med att m?nga människor förlorar sin personliga assistans vid omprövning och att assistansberättigades behov ifr?gasätts i ökad utsträckning. En förstärkt diskrimineringslag har trots decennier av utredningar inte realiserats.
Handikappförbunden anser att brist p? konventionskonform tolkning och brist p? tillg?ng till effektiva rättsmedel genomsyrar flertalet rättighetsomr?den i konventionen.
– Enskilda individer m?ste kunna anmäla upplevd diskriminering men ocks? f? stöd att driva diskrimineringsärenden. Den möjligheten är begränsad idag, säger Ingrid Burman.
N?gra svenska diskrimineringsbyr?er har i nuläget anmälningsstopp p? grund av bristande resurser.
Fotnot. Under v?ren ska FN:s övervakningskommitté lämna sina rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att bättre uppfylla konventionen.
För kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070-343 95 87

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. V?r uppgift är att politiskt p?verka samhället s? att det blir tillgängligt för alla.
155510Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ganeida Security Consulting   #RFSL   #SMER