SE

Nya litteraturstöd för essä och översättning – VGR:s kulturnämnd satsar miljonbelopp

2014-09-25 11:30 Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionen fortsätter sin satsning p? litteratur genom ett Sverigeunikt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Samtidigt beslutar kulturnämnden att inrätta ett översättningsstöd p? en halv miljon kronor ?rligen till författare med invandrarbakgrund.

Västra Götalandsregionen fortsätter sin satsning p? litteratur genom ett Sverigeunikt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Samtidigt beslutar kulturnämnden att inrätta ett översättningsstöd p? en halv miljon kronor ?rligen till författare med invandrarbakgrund.
– Inom ramen för v?r handlingsplan för litteratur s? har vi utrett vilka omr?den som är i behov av extra insatser. Kulturjournalistiken är viktig för Västra Götaland som centrum för litterära tidskrifter. Samtidigt r?der det brist p? reflekterande röster som stimulerar det offentliga, intellektuella samtalet. Vi ser att det här stödet kan värna demokratin och samtidigt skapa arbetstillfällen för skribenter och författare, säger Alex Bergström (S), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.
Nämnden beslutade vid sig sammanträde 24 september att avsätta 500 000 kronor ?rligen i tv? ?r, vilket är försöksperioden för det nya stödet. Tanken är att pengarna ska fördelas till 10-20 projekt ?rligen och varje projekt ska kunna f? max 50 000 kronor. B?de skribenter och kulturtidskrifter kan söka pengarna som ska g? oavkortat till skribenten. Bedömningen hanteras av en jury som best?r av sakkunniga som ej är verksamma i regionen, för att säkra opartiskhet. De som f?r stöd m?ste dock vara skrivna i Västra Götaland.
Mer översatt litteratur
Ett annat omr?de som kulturnämnden har identifierat som i behov av extra stöd är litteratur skapad av författare med invandrarbakgrund.
– Författare och publicister vars modersm?l och arbetsspr?k inte är svenska kan stöta p? hinder när förlag inte har möjlighet att ta risken att bekosta översättningar. Vi vill förändra det genom ett riktat ekonomiskt stöd, säger Lars Nordström (FP), kulturnämndens andre vice ordförande.
500 000 kronor ska fördelas av Författarcentrum Väst till 3-4 projekt ?rligen. Medlen kan sökas av författare och förlag tillsammans men pengarna g?r till förlaget och endast för översättningar till svenska. Förlaget m?ste ha avsikt att publicera det översatta verket och författaren m?ste vara bosatt i Sverige och skriva p? annat spr?k än svenska. N?gon av parterna m?ste vara skriven i Västra Götaland.
– Det känns fantastiskt att kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kan besluta om tv? s? konkreta och viktiga insatser för litteraturen, i synnerhet eftersom det stämmer s? väl överens med ambitionerna i b?de v?r kulturstrategi och Västra Götalands strategi för tillväxt och utveckling, VG2020. Kulturpolitiken ska skapa en region för alla, som syns och engagerar och som dessutom erbjuder näringsmöjligheter. Jag tror att vi har skapat goda förutsättningar för allt detta genom de tv? nya stöden, säger Alex Bergström.
För information om övriga ärenden som behandlades kulturnämndens sammanträde 24 september, se snabbprotokollet som inom kort ?terfinns p? denna länk.

A to już wiesz?  Nils Holgerssonundersökningen: Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy