SE

Nya idéer framtagna för att göra Bor?s till en bättre stad

En bomässa 2021, en ny stadsdel mellan stadskärnan och Knalleland, en kartläggning av m?ngfaldsarbete och Adventure Bor?s ? norra europas häftigaste äventyrspark. Det är n?gra av idéerna för Bor?s utveckling som Bor?sBor?s idégrupper presenterade ikväll.
Uppdraget för respektive idégrupp har varit att levererar varsin vision för sin idégrupp som sedan används av staden och näringslivet för utvecklingsprocesser som gör Bor?s till en mer attraktiv stad. Under hösten 2014 kommer arbetet med idéerna att fortsätta. Idéerna ska utvärderas och prioriteras, sen är det upp till de som kan och vill att ta vid och förverkliga.
Hur binder man samman Bor?s City och Knalleland fysiskt och mentalt
Med avstamp i tre ?r och med tre olika perspektiv vill idégruppen göra Bor?s City och Knalleland till en ny attraktiv stadsdel. Fler bostäder, nya kommunikationer och mer aktiviteter är idéerna som ska knyta samman tv? idag skilda noder. Redan ?r 2018 vill gruppen se förändringar s? som fler skulpturer, mer skyltning och en ny lekplats. Till 2025 finns ett nytt e-handelscentrum med showrooms p? sträckan och 2035 ?ker vi helt nya färdmedel och avst?ndet mellan City och Knalleland finns inte mer, utan allt har blivit innerstad.
Skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar
? Norra Europas bästa och mest spännande äventyrsland – Adventure Bor?s! Som ett förstahandsval av reseanledningar för barn med familjer är det alltid spännande att besöka Adventure Bor?s – där Sveriges första Afrika möter den mystiska Nordskogen. Spektakulära miljöer med allt fr?n nära-djur-upplevelser, ett äventyrligt vattenland och en verklighetskopplad virtuell spelvärld till karaktärsfulla figurer och äventyrsboende där övernattningen är en del av upplevelsen – gör Adventure Bor?s helt unikt i sitt slag. p? Adventure Bor?s kan man tillbringa dagar, änd? räcker tiden inte riktigt till för allt. Därför vill man alltid ?tervända. Igen och igen. ?ret runt.
Integrerat och inkluderat Bor?s
Omr?det som arbetsgruppen har haft att hantera är mycket stort. Det omfattar att alla ska känna sig integrerade och inkluderade i Bor?s, oavsett vem man är, var man kommer ifr?n eller var man bor. Gruppen har bara börjat nysta i allt som kan göras och för att komma vidare är idéerna:
1. Kartlägg ? attityder & aktiviteter
Genom ökat samarbete och ökad samordning kan effektivitetsvinster göras. En stor attitydundersökning med fokus p? delaktighet i samhället bör genomföras.
2. Sprid information ? goda exempel ger positiva spiraler
En viktig insikt i gruppens arbete var hur mycket som görs p? omr?det redan idag. Genom att sprida information om vad som görs idag och vilka resultat som uppn?tts kan attityder förändras. Om vi visar allt vi är bra p? kan de ge effekten att fler vill vara lika bra, vilket skapar fler initiativ och aktiviteter.
Bor?s 400 ?r, 2021
?Livet mellan husen?, ?I am Bor?s? och ?Framtiden? är de tre ledord som presenterades som Bor?s firande av sina 400 ?r, 2021. Dessa teman inneh?ller planer p? en bomässa, en mosaik av Bor?sares berättelser och ett firande som är ett avstamp mot framtidens Bor?s. Gruppen lyfter inte bara firandet ?r 2021 utan även vägen dit som viktig att fokusera p?.
Idégrupperna 2014 är antagna av Bor?sBor?s TME ABs styrelse och best?r av frivilliga representanter fr?n Bor?s Stad och näringsliv som engagerar sig i ämnen som behöver komma upp i ljuset, bli förankrade och goda m?lbilder för att kunna förbättra och utveckla staden.
Bifogat finns: Dokumentation av Idégrupperna 2014 ? en sammanfattning av idégruppernas arbete Presentationer Idégrupperna 2014 ? detta är det material som redovisades p? ERFA-mötet den 3 juni
Mer information
Ansvarig projektledare Idégrupperna 2014: Anna Liljenby, 0705 – 41 78 89
Idégruppsordföranden:
Hur knyter vi samman Bor?s City & Knalleland: Mia Landin, Svenska Stadshotell, 0705-427704
Reseanledningar: Per-Anders Nilsson, NilsonCRWTH, 0705-121731

Integrerat och inkluderat Bor?s: Ann-Marie Ekström (Fp), 2:a vice ordf Kommunfullmäktige, 0702-749940

Bor?s 400 ?r: Marie Ingvarsson, Bor?s Stad, 0768-887118
Bor?sBor?s AB är ett av staden och näringslivet i Bor?s samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. M?let är ökad h?llbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Bor?s.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom134870Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gustav Adolfs   #Helena Rasmusson   #Ola Albrechtsson   #Petra Lundh