SE

Nya fredningsomr?den för havsöring p? Gotland: “Allt fiske förbjuds under hösten”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inrättar tv? nya fredningsomr?den p? Gotland vid Västergarns?n och Vitärtsbäcken.
I dessa omr?den förbjuds allt fiske fr?n 1 oktober till 31 december.
– Syftet med de nya bestämmelserna är att skydda havsöring under lekvandring, säger Martin Rydgren, utredare p? HaV:s enhet för fiskereglering.

Havsöringen p? Gotland leker ofta i sm? vattendrag. I och med att ön är h?rt utdikad varierar dock tillg?ngen p? vatten starkt i flera vattendrag, vilket p?verkar havsöringen negativt.
D? vattendragen är s? sm? ansamlas lekfisk vid mynningsomr?den och väntar där p? lämpligt vattenflöde för att vandra upp och leka. Dessa omr?den bör skyddas fr?n fiske under den tid som lekvandring sker.
– Havsöringen har ett mycket stort värde för alla kategorier fiskare och lockar ocks? varje ?r m?nga fisketurister till Gotland. Det är därför viktigt att skydda öringen under lektiden för att beh?lla ett starkt best?nd, säger länsfiskekonsulent Rolf Gydemo p? Gotland.
Sedan slutet av 1970-talet har ett ambitiöst fiskev?rdsarbete starkt förbättrat best?nden av havsöring runt Gotland. Antalet fredningsomr?den har utökats fr?n tio i början av 1990-talet till 23 idag. I dessa omr?den och tillhörande vattendrag är allt fiske förbjudet under perioden 1 oktober till 31 december.
Länstyrelsen i Gotlands län vill nu införa tv? nya fredningsomr?den (Västergarns?n och Vitärtsbäcken) och att justera ett befintligt (Själsö?n/Kohlenskvarn?n). som samlar representanter för yrkesfiske, sportfiske och husbehovsfiske tillsammans med naturv?rd, forskning och myndigheter.
-Vi bedömer att länsstyrelsens förslag är lokalt förankrat och ett väl motiverat led i arbetet med att stärka havsöringsbest?nden i Östersjön och har därför beslutat att införa de föreslagna ändringarna och dessa träder i kraft den 1 oktober, säger Martin Rydgren, utredare p? enheten för biologisk m?ngfald och fiske.
Här kan du läsa HaV:s remissförslag

För mer information kontakta:
Martin Rydgren, utredare, enheten för fiskereglering, HaV, tfn 010-698 62 50, mobil 070-356 64 32, [email protected],
Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Gotland, tfn 010-2239251, e-post [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: H?kan Carlstrand.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #GRF   #Maria Fors   #Rudolf Antoni   #VD