SE

Ny undersökning: Svenskar negativt inställda till cannabis

En majoritet av svenska folket har en negativ inställning till cannabis. Det framg?r av en undersökning som Ipsos genomfört p? uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och som presenteras idag.
Mer än 90 procent av de tillfr?gade (17-84 ?r) tycker inte att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk och lika m?nga anser att det inte borde vara till?tet att röka cannabis. 88 procent tycker inte att Sveriges h?llning till narkotika bör vara mindre restriktiv.
Den yngsta ?ldersgruppen i undersökningen är 17-29 ?r och de är minst restriktiva. Men även där är majoriteten negativt inställd till cannabis och övrig narkotika.
– Att s? m?nga som 83 procent av de yngre inte tycker att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk tyder p? att vi inte har en folklig opinion för legalisering, n?got som man ibland kan tro av mediedebatten. Vi ser inga tecken p? förskjutning i attityder jämfört med för tio ?r sedan, säger CAN:s direktör H?kan Leifman i en kommentar.
Samtidigt visar undersökningen att 14 procent av respondenterna i ?ldern 17-29 ?r faktiskt tycker att det borde vara till?tet att röka cannabis, att jämföra med cirka 5 procent i befolkningen i stort. De senaste ?ren har konsumtionen av cannabis bland unga legat relativt stabilt.
– Unga brukar vara mindre restriktiva, det har vi sett i tidigare mätningar. Men det g?r inte att vifta bort att en grupp unga anser att det borde vara lagligt att röka cannabis. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av ungas attityder för att se om attityderna p?verkar konsumtionen, säger H?kan Leifman avslutningsvis.
Om undersökningen
Fr?gorna har ställts inom ramen för CAN:s Monitormätningar som genomförs av Ipsos via telefon varje m?nad. Tilläggsfr?gorna om attityder till cannabis har ställts till 2 102 personer under april-maj 2014 i ett riksrepresentativt urval i ?ldrarna 17-84 ?r.
En rapport är framtagen av Ipsos p? uppdrag av CAN, den kan laddas ner i sin helhet fr?n www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.311900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy