SE

Ny undersökning: Fyra av fem vill vara aktiva

Resultatet av den undersökning som GIH genomfört visar att s? m?nga som 81 procent av Sveriges befolkning vill vara fysiskt aktiva en timme om dagen. Svaren utgick fr?n om det fanns bra möjligheter till fysisk aktivitet i näromr?det.
? Undersökningen visar tydligt viljan att vara aktiv och politikerna borde i valtider ta till sig detta resultat och avsätta ekonomiska resurser för att f? fler att ta ansvar för den egna hälsan, säger Karin Henriksson-Larsén, rektor p? GIH.
Fr?gan som ställdes till tusen slumpmässigt utvalda personer var om de kan tänka sig att vara fysisk aktiva en timme om dagen om det gavs möjlighet, som till exempel genom utökade tider i simhallar, upprättande av fler utegym, belysning p? spring- och promenadvägar samt beh?lla ströv- och grönomr?den.
? M?nga politiker väljer att lägga ansvar p? individen, den fria viljan och att människor inte vill bli styrda. Men alla har inte r?d att anmäla sig till motionslopp eller köpa dyr utrustning. Det var anledning till att GIH valde att genomföra denna undersökning. Vi ville helt enkelt ta reda p? hur m?nga av den svenska befolkningen som vill vara aktiva ? b?de inom- och utomhus, säger Karin Henriksson-Larsén.
Andelen kvinnor och män som svarade p? fr?gan är jämt fördelad och svaren skiljer sig inte ?t mellan könen. Andelen kvinnor som säger att de kan tänkas vara mer aktiva var 81,1 procent och männen 80,8 procent. Intresset för en aktiv vardag skiljer sig ?t beroende p? var man bor. I storstadsregioner är viljan större än i glesbygden. ?ldersmässigt svarade 86,6 procent i ?ldern 15-22 ?r att de är intresserade av att vara mer aktiva och 75,9 procent i ?ldern 56 till 80 ?r.
? Siffrorna visar att s? m?nga som tre av fyra personer i ?ldern 56 ?r och upp?t vill vara mer aktiva och detta är en viktig signal till alla politiker. Sveriges politiker borde beakta att även äldre vill vara mer aktiva och se till att de har möjlighet att kunna röra p? sig mer än vad de gör idag, säger Karin Henriksson-Larsén.
?En timme om dagen? är en kampanj som Gymnastik- och idrottshögskolan driver för att f? politiker att ta ansvar för att varje medborgare ska kunna utföra en timmes fysisk aktivitet om dagen. I kampanjen ing?r även krav p? daglig fysisk aktivitet i skolan.
För mer information kontakta:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 ?r förra ?ret i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. ?r 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsomr?det; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. P? GIH arbetar 140 anställda och här g?r cirka 1 000 studenter.
Bifogade filer
52900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Cia Edlund   #Lars Jansson