Undersøkelse

Ny unders?kelse: Troen p? boligmarkedet er tilbake

22-07-2014 10:00 GARANTI Eiendomsmegling Fire av ti personer forventer at prisene p? boligeiendom vil ?ke de neste 12 m?nedene. Dette er nesten dobbelt s? mange som i tilsvarende unders?kelse for et halvt ?r siden.

Fire av ti personer forventer at prisene p? boligeiendom vil ?ke de neste 12 m?nedene. Dette er nesten dobbelt s? mange som i tilsvarende unders?kelse for et halvt ?r siden.
41 prosent av den norske befolkningen over 18 ?r forventer at boligprisene vil ?ke de neste 12 m?nedene. Dette viser en fersk unders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling. I en tilsvarende unders?kelse fra et halvt ?r siden oppga 23 prosent det samme, og for ett ?r siden var andelen 54 prosent. 11 prosent tror p? boligprisfall, dette er en nedgang fra 35 prosent for et halvt ?r siden, og omtrent like mange som p? samme tidspunkt i fjor. 37 prosent tror p? uendrede priser.
? Unders?kelsen viser at nordmenn har f?tt tilbake troen p? boligmarkedet. Etter en turbulent h?st i boligmarkedet i fjor ser vi n? en ?kende optimisme blant folk. Boligprisutviklingen s? langt i ?r har ogs? vist at alle bekymringsmeldingene om et boligmarked p? kanten av stupet har v?rt sterkt overdrevet, sier Stein Drogseth, administrerende direkt?r i GARANTI Eiendomsmegling.
Det er i Nord-Norge at forventningene til boligprisvekst er sterkest. I den nordligste landsdelen forventer 47 prosent at boligprisene vil stige. S?rlandet er landsdelen hvor f?rrest forventer boligprisvekst, med en andel p? 28 prosent. I Oslo er forventningene til boligprisene omtrent som i hele landet sett under ett. 42 prosent i hovedstanden forventer ?kte priser om 12 m?neder.
? Boligprisutviklingen i Nord-Norge har v?rt sterk den siste tiden, og unders?kelsen viser at befolkningen i nord har tro p? en fortsatt positiv utvikling i markedet. P? S?rlandet er forventningene noe mer forsiktige, sier Drogseth.
De yngste forventer i noe st?rre grad boligprisvekst enn de som er eldre. 45 prosent blant de under 30 ?r forventer boligprisvekst, mens andelen blant de som er 50 ?r eller eldre er p? 38 prosent.
Godt tidspunkt ? investere i bolig
P? sp?rsm?l om en mener det er et godt eller d?rlig tidspunkt ?konomisk sett for folk flest ? investere i bolig n?, svarer 39 prosent at de mener det er et godt tidspunkt. Dette er to prosentpoeng mer enn i unders?kelsen for et halvt ?r siden. Andelen som mener at n? er et d?rlig tidspunkt har i samme periode falt med 11 prosentpoeng, fra 31 til 20 prosent.
? Folk mener boligkj?p er en god investering ? gj?re akkurat n?. Det er mulig ? gj?re gode boligkj?p i hele landet, sier Drogseth.
46 prosent blant de over 60 ?r mener n? er et godt tidspunkt ? investere i bolig. Blant de under 30 ?r mener 33 prosent det samme. I aldersgruppen 30 til 60 ?r er andelen 38 prosent.
? Oppfatningen om at det er et godt tidspunkt ? investere i bolig n? er s?rlig fremtredende blant de over 60 ?r. Denne gruppen har ofte lang erfaring i boligmarkedet, og mange mener det kan v?re gunstig ? kj?pe bolig n?, sier Drogseth.
Bolig som langsiktig investering
Unders?kelsen viser ogs? at 6 av 10 (58 prosent) mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er omtrent det samme som i unders?kelsen fra et halvt ?r siden hvor andelen var 60 prosent. 16 prosent mener bankinnskudd er best, mens tilsvarende andeler for aksjer og obligasjoner er henholdsvis 9 og 3 prosent. 14 prosent svarer ?vet ikke?.
? Bolig har en h?y stjerne som investeringsobjekt hos folk flest. Selv med den urolige h?sten i boligmarkedet vi n? har lagt bak oss holder de fleste likevel en knapp p? bolig som den beste langsiktige investeringen. S?rlig i Oslo har innbyggerne tro p? bolig. Her oppgir 7 av 10 at de mener bolig er den beste investeringen, sier Drogseth.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Opinion i juni 2014 blant et tilfeldig utvalg av 1000 nordmenn.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: prisnedgang i oktober

Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 28 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 3 500 boliger i 2013.
Se ogs? www.garanti.no

0600

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy