Utredninger

Ny unders?kelse: Rekordmange venter boligprisfall

Hele 35 prosent av oss tror at boligprisene vil falle fremover, mot bare 8 prosent p? samme tid i fjor. Tross dette, folk endrer ikke kj?psplaner og troen p? boliginvesteringer.
Flere enn én av tre nordmenn tror prisene p? boligeiendom vil falle, if?lge en ny unders?kelse fra GARANTI Eiendomsmegling. Mens 35 prosent tror prisene vil falle, tror like mange p? uendrete priser, mens 23 prosent tror boligprisene vil ?ke neste 12 m?neder.
? Det er egentlig ganske dramatisk at s? mange som 35 prosent n? forventer prisfall. I de syv siste m?lingene v?re har det v?rt mellom fire og ti prosent som har forventet prisfall. Mediefokus p? boligbobler siste tiden kan ha bidratt til holdningsendringen, sier Stein Drogseth, administrerende direkt?r i GARANTI Eiendomsmegling.
I alle aldersgrupper er det st?rre forventninger til prisfall fremfor prisvekst det kommende ?ret, men noen er mer positive enn andre.
? Vi ser at forventningene til prisvekst fremover ?ker jo yngre man er, sier Drogseth.
Troen p? prisvekst er h?yest i Troms? (40 prosent), Drammen (39 prosent) og Trondheim (35 prosent). Derimot er det Bod? og Oslo som i st?rst grad forventer prisfall her til lands hvor henholdsvis 49 og 45 prosent tror p? fall.
Hver tiende p? boligjakt
Én av ti nordmenn har planer om ? kj?pe bolig neste 12 m?neder. P? topp finner vi Drammen og Fredrikstad hvor hele én av fem har planer om dette, fulgt av Bergen og Oslo hvor én av syv sier det samme.
? Hver tiende av oss planlegger boligkj?p. Men det interessante er at dette ikke er spesielt annerledes enn tidligere. I mange ?r har omtrent hver tiende nordmann v?rt p? boligjakt og jo yngre man er, desto flere planlegger boligkj?p kommende ?ret, sier Drogseth.
Boliginvestering best p? sikt
N?r det norske folk blir spurt om hva de mener er den beste langsiktige investeringen av investering i bolig, bankinnskudd, aksjer eller obligasjoner, svarer et soleklart flertall at investering i bolig fortsatt er best.
Hele 60 prosent mener at investering i egen bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er likevel en svak nedgang fra 67 prosent p? samme tid i fjor.
? Forventningen om prisfall fremover rokker lite ved v?r positive grunnholdning til bolig. I alle aldersgrupper ser vi at det er et klart flertall som mener at boliginvesteringer er den beste investeringen p? sikt. Spesielt gjelder dette i aldersgruppen 30 til 40 ?r, hvor hele to av tre sier dette, sier Drogseth.
Godt kj?pstidspunkt?
P? sp?rsm?l om det er et godt eller d?rlig tidspunkt ? investere i bolig n?, s? viser unders?kelsen at det er jevnt mellom de som svarer godt eller d?rlig. 37 prosent svarer at det n? er et godt tidspunkt ? investere i egen bolig, 31 prosent mener det er et d?rlig tidspunkt, mens 32 prosent svarer vet ikke. For tre ?r siden mente et knapt flertall (52 prosent) at det var godt tidspunkt.
? Men interessant nok er det litt flere som mener at det er et godt tidspunkt ? investere i bolig n? enn de som svarer at tidspunktet er d?rlig. Dette betyr at det langt ifra er noen krisestemning p? boligmarkedet og at de fleste forventer god avkastning over tid, sier Drogseth.
Jo eldre man er, desto flere mener at n? er et godt tidspunkt for boligkj?p. Blant de over 60 ?r, mener hele 45 prosent at det n? er et godt tidspunkt ? investere i egen bolig, mot 27 prosent blant de under 30 ?r.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Opinion Perduco i oktober/november 2013 blant et tilfeldig utvalg av 1900 nordmenn.
For ytterligere informasjon:
Stein Drogseth, administrerende direkt?r, tlf 977 44 005

Om GARANTI Eiendomsmegling:
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede. Kjeden ble opprettet i 2000 og har n? 30 kontorer over hele landet. Garantimeglerne solgte 4 200 boliger i 2011.
Se ogs? www.garanti.no
Vedlagte filer
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Opinion Perduco   #Right Management   #Sven Fossum   #Work Life-unders