SE

NY STUDIE Toleransen hög men utsattheten stor

2014-10-14 10:00 Forum för levande historia Svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor. Samtidigt är den självupplevda utsattheten för v?ld, hot och trakasserier stor hos en del elever. Oron för främlingsfientlighet ökar, medan oron för invandring minskar. Det är n?gra av resultaten i Forum för levande historias nya studie om skolungdomars syn p? varandra och samhället.

Svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor. Samtidigt är den självupplevda utsattheten för v?ld, hot och trakasserier stor hos en del elever. Oron för främlingsfientlighet ökar, medan oron för invandring minskar. Det är n?gra av resultaten i Forum för levande historias nya studie om skolungdomars syn p? varandra och samhället.

Forum för levande historia arbetar systematiskt och l?ngsiktigt med att stärka principen om människors lika värde och motverka intolerans i olika former. Kunskap om ungdomars attityder är en viktig grund för v?rt arbete med att motverka intoleranta attityder och beteenden.
Regelbundet genomför vi därför studier av vad svenska skolelever tycker och tänker om varandra. Eftersom attityder p?verkar handling är det viktigt att inhämta kunskap om ungdomars inställningar i olika fr?gor.
Den nya studien Tid för tolerans är baserad p? enkätsvar fr?n 7 391 gymnasieelever och elever i ?rskurs 9 p? högstadiet. Svarsfrekvensen var 72 procent.
? Vi har undersökt olika aspekter av skolungdomars attityder och föreställningar om grupper som utsätts för intolerans och kommit fram till att skolelever uttrycker generellt höga niv?er av tolerans. Att utvecklingen g?r ?t rätt h?ll. Men samtidigt pekar resultaten p? att utsattheten för v?ld, hot och trakasserier är stor bland vissa elevgrupper, berättar projektledare Jacob Severin.
Andra resultat är att oron för ökad främlingsfientlighet ökar över tid, medan oron för ökad invandring minskar.
? Vi ser ocks? att det finns ett samband mellan elevernas nöjdhet med demokratin och deras attityder mot olika grupper. Elever som är missnöjda med hur demokratin fungerar är mer negativt inställda till respektive grupp än de elever som är nöjda med hur demokratin fungerar.
Studien i sin helhet finns tillgänglig p? www.levandehistoria.se. För mer information kontakta pressansvarige Johan Perwe p? 0702-59 38 19 eller [email protected] .
Myndigheten Forum för levande historia är ett nationellt forum som arbetar för demokrati och alla människors lika värde med lärdomar fr?n historien. Främst med fokus p? lärare och elever. V?r utg?ngspunkt tar vi i Förintelsen.
21500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy