SE

Ny studie om h?llbarhetsarbete: Europeiska företagsledare överens ? företagen bör ta sitt samhällsansvar

Nio av tio verkställande direktörer och framtida företagsledare anser att företagen bör ta sitt samhällsansvar. Sju av tio företagsledare anser till och med att det är nödvändigt för företagens överlevnad. De som sitter som företagsledare i dag bedömer att det redan görs, medan endast var femte framtida företagsledare anser att s? är fallet. Det visar en ny europeisk studie som presenteras i London i dag.

Studien jämför synen p? företags h?llbarhetsarbete hos framtida företagsledare och de som för närvarande arbetar som verkställande direktörer. B?da grupperna anser att företags framg?ng i dag mäts bäst genom att titta p? vinsten samt p? aktiens värdeutveckling. De som redan sitter som vd:ar anser att detta fortsatt kommer att vara de tv? viktigaste faktorerna i framtiden, medan de framtida ledarna har en helt annan syn. Studien visar att de anser att faktorer som p?verkan p? miljö och samhälle, innovation samt utvecklande och omhändertagande av framtida talanger kommer att bli viktigare för att bedöma framg?ng.
? Vi ser ett stort skifte i hur framtida ledare ser p? företagens samhällsansvar och vad de tror kommer skilja framg?ngsrika företag fr?n andra. Vi märker när vi rekryterar medarbetare att de lägger stor vikt vid v?rt h?llbarhetsarbete och den här studien är ett ytterligare bevis, säger Peter Bodor, informationsdirektör p? Coca-Cola Enterprises i Sverige.
De tv? grupperna i undersökningen ser även olika p? eventuella barriärer som finns för att kunna kombinera h?llbarhetsarbete med lönsamhet. Tv? tredjedelar av de verkställande direktörerna anser att det är externa faktorer som bildar barriärer s? som statliga regleringar. De framtida ledarna anser däremot att de främsta barriärerna finns internt hos företagen, som exempelvis ledningens attityder.
Studien publiceras i dag p? ett toppmöte i London. Företagsnätverket Hagainitiativet är inbjudna som talare d? det finns ett stort intresse för goda exempel p? hur svenska företag samarbetar för att minska sina klimatutsläpp. Mötet syftar till att diskutera h?llbarhetsstrategier, trender och samarbeten som formar framtidens affärsmodeller.
Bakom studien st?r Coca-Cola Enterprises, The Financial Times? FT Trademark och Cranfield University?s Doughty Centre for Corporate Responsability. Telefonintervjuer gjordes med bosatta respondenter i Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Norge och Sverige. Respondenterna var 50 verkställande direktörer och 150 MBA- samt masterstudenter.
Läs mer om mötet, klicka här.
Coca-Cola Enterprises Sverige AB producerar, distribuerar och säljer icke alkoholhaltiga drycker p? den svenska marknaden. N?gra av varumärkena är Coca-Cola, Fanta, Sprite, MER, Burn, Bonaqua Silver, Powerade och Minute Maid. Cirka 800 personer arbetar p? Coca-Cola i Sverige, varav cirka 600 p? huvudkontoret i Jordbro utanför Stockholm. Här produceras cirka 1 miljon liter dryck varje dag. I Sverige lanserades Coca-Cola 1953. Receptet p? Coca-Cola skapades 1886 av apotekaren John S. Pemberton i Atlanta, USA. För ytterligare information, besök gärna v?r hemsida eller följ oss p? Facebook
Bifogade filer
3100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aktuellt--publicerat Pressmeddelanden   #Leif Ljungqvist   #SIO   #VINNOVA