SE

Ny studie i Sverige: B2B-köparna prioriterar kundförst?else framför bästa produkten

2014-08-08 12:00 Apsis International Ny undersökning av B2B-inköparen hjälper företag att se affären ur kundens perspektiv. ? Vi ville först? hur dagens köpare agerar och resonerar i en köpprocess. I vilken utsträckning har den digitala revolutionen p?verkat oss? Detta är viktigt att först? som marknads? eller försäljningschef för att satsa sina resurser rätt, säger Patrick Lidberg, International Marketing Manager p? Apsis.

Ny undersökning av B2B-inköparens utmaningar och prioriteringar ger flera insikter som hjälper företag att sälja mer ? genom att se affären ur kundens perspektiv.
? Vi ville först? hur dagens köpare kommer till insikt med nya behov och g?r tillväga under en köpprocess. Vad driver nya investeringar? I hur stor utsträckning har den digitala revolutionen p?verkat oss? Detta är viktigt att först? som marknads? eller försäljningschef för att satsa sina resurser rätt, säger Patrick Lidberg, International Marketing Manager p? Apsis.

Ny teknik viktigaste skäl till investering och behovsinsikten kommer primärt inifr?n företagen
26 procent av deltagarna i studien uppgav att ny teknik/nya arbetssätt var huvudskälet till investeringen. Studien visar dessutom att i 84 procent av fallen uppst?r idén om ett inköp hos kunden ? antingen i beslutsgruppen eller som en intern förfr?gan fr?n operativa led. Säljare lyckas endast initiera en procent av affärerna, men däremot värderas deras insats som den viktigaste informationskällan inför köpbeslutet senare i processen. 67 procent av dagens köpare använder webben i stor utsträckning för informationsinhämtning ? samtidigt har 56 procent upplevt betydande problem med informationen de f?tt.
Äldre och yngre handlar p? olika sätt, men kundförst?elsen viktigast oavsett ?lder
Varumärkets betydelse har en stark ?lderskoppling. 83 procent i ?ldersgruppen 61+ angav leverantörens varumärke som viktigt eller mycket viktigt men bland köpare under 40 ?r anses varumärket ha liten eller ingen vikt hos drygt 50 procent. Oavsett ?lder s? anses det viktigaste hos valda leverantörer vara först?else för ens behov vilket 82 % anser är viktigt eller mycket viktigt, vilket är högre än b?de lösningen och priset.
? M?nga av insikterna fr?n studien, känns i efterhand ganska självklara, men kanske änd? missas i m?nga organisationer. Det är uppenbart att vi alla behöver reflektera kring hur vi marknadsför och säljer v?ra tjänster för att bättre möta v?ra kunder. M?nga lägger nog för mycket energi p? förenklade säljbudskap istället för att försöka först? v?r kund och anpassa oss v?ra budskap därefter. Vi sp?r att framtidens försäljning handlar om att identifiera och utbilda kunder genom att nyttja smarta tekniker för detta, s?som marketing automation, men att samtidigt bibeh?lla och utveckla en kompetent säljk?r. fortsätter Patrick Lidberg.

Ladda ner studien kostnadsfritt här

Om undersökningen
138 personer kvalificerade sig i studien som genomfördes under april-maj 2014 i med datainsamling och metodstöd fr?n Novus.

Apsis a?r marknadsledande inom e-postmarknadsfo?ring i Norden, med drygt 200 medarbetare i sex länder och o?ver 6 000 kunder. Sedan januari 2014 inga?r ProspectEye i Apsis.
SNABBVA?XANDE GASELLFO?RETAG OCH A?RETS SUPERFO?RETAG
Apsis har varje a?r sedan 2007 utsetts till Gasellfo?retag av Dagens Industri och fick a?r 2011 a?ven pris fo?r ?A?rets Superfo?retag? av Veckans Affa?rer. Va?r ledstja?rna a?r att hja?lpa va?ra kunder till framga?ng genom att nyttja potentialen med e-postmark- nadsfo?ring pa? ba?sta sa?tt.
PROSPECTEYE: BA?TTRE KVALITET PA? DINA LEADS
ProspectEye har sedan 2007 utvecklat och levererat lo?sningar fo?r Lead Management och Marketing Automation och a?r experter inom framga?ngsrik fo?rsa?ljning och marknadsfo?ring fo?r B2B-fo?retag.
VERKTYG FO?R FRAMGA?NGSRIK FO?RSA?LJNING OCH MARKNADSFO?RING
Tillsammans levererar vi lo?sningar fo?r Lead Management, Marketing Automation och e-postmarknadsfo?ring ? verktyg som hja?lper dig att bli framga?ngsrik i din fo?rsa?ljning och marknadsfo?ring. 4000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy