SE

Ny studie: F? insatser till barn i familjer med missbruk

Barn med missbrukande föräldrar f?r stödinsatser först när de själva f?r problem. Det visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, presenterar idag. Undersökningen som ligger till grund för studien har genomförts genom kartläggning av föräldrar inom missbruks- och beroendev?rden.

Det mest centrala resultatet i studien är att de flesta barn som f?r stöd redan har problem av olika slag. Det tyder p? att man idag inom missbruks- och beroendev?rden inte arbetar förebyggande genom tidiga insatser när barnen är sm?.
– Alla barn till föräldrar inom missbruks- och beroendev?rden är en riskgrupp och alla barn bör f? stöd, oavsett ?lder och oavsett om det finns synliga problem, säger CAN:s direktör H?kan Leifman i en kommentar. Det finns ingen anledning att vänta med stöd tills barnen blivit äldre och problem har uppst?tt.
Andel barn som f?r stödinsatser fördelat p? dem som inte har problem, har problem respektive har flest problem (de senare utgör 5 procent av respondenterna)
Andel som f?r stöd (%)
Inga problem14
Har problem47
Flest problem (5 %)70

Regionala skillnader
Studien visar ocks? att det finns skillnader mellan länen som inte l?ter sig förklaras. Vissa län erbjuder i mindre utsträckning stöd till barn med förälder inom missbruks- och beroendev?rden.
– Skillnaderna beror inte p? att problembilden skulle vara tyngre i de län som erbjuder mest stöd. Sannolikt beror skillnaderna mellan länen till stor del p? strukturella faktorer, säger H?kan Leifman.
Bakgrund
Som ett led i arbetet med att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendev?rden genomfördes under 2012 en kartläggning för att f? kunskap om föräldrar som f?r v?rd för missbruk och beroende och deras barn. Kartläggningen genomfördes p?
uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under vecka 39 och skulle omfatta alla i Sverige kända missbruks- och beroendeverksamheter.
CAN genomför p? uppdrag av SKL fördjupade analyser av materialet och resultaten presenteras i tre rapporter under 2014. Fokus i den rapport som presenteras idag ligger p? barnen och deras situation. Föräldrarna som deltog i kartläggningen har totalt 4 503 barn varav 3 749 stycken är under 18 ?r. De 3 749 barnen under 18 ?r är basen för samtliga analyser.
Rapporten ?Barn till föräldrar i missbruks- och beroendev?rd ? en kartläggning av hur de m?r och vilka som f?r stöd?, rapport 143, kan laddas ner p? www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.32900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Carin Blom Tfn   #Med Dagligvaruhandeln   #SCB   #SNI