SE

Ny rapport om Sveriges arbetsvillkor. De är Sveriges mest Attraktiva Arbetsgivare! – och erbjuder de bästa arbetsvillkoren.

Försvarsmaktens Markstridsskola, UNIT4Agresso och Diligentia f?r högsta poäng för bästa arbetsvillkor sett ur medarbetarnas perspektiv! Detta visar sig i ?rets stora kartläggning av Attraktiv Arbetsgivarindex AVI? av Nyckeltalsinstitutet.
Torsdagen den 24 april presenteras undersökningen i sin helhet.
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex alla kategorier:
Försvarsmaktens Markstridsskola
– Vi är glada och stolta över priset. Personalen vid Markstridsskolan har hög kompetens, stort eget ansvar och stort engagemang för sina uppgifter. N?got som sannolikt varit avgörande för v?rt resultat. Kamratskap och ledarskapsfr?gor är ocks? viktiga för oss, och p? v?r arbetsplats ställer man upp och hjälper varandra när det behövs. Jag tror ocks? att Försvarsmaktens fokus p? träning, hälsa och arbetsmiljöfr?gor är viktigt för b?de trivsel och förtroende p? arbetsplatsen, säger Jonny Fagerström, Stabschef vid Markstridsskolan
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex inom den privata sektorn:
UNIT4Agresso AB och Diligentia AB.
– V?ra medarbetare är en viktig resurs för Diligentia, det är genom dem vi gör skillnad. Vi är väldigt glada över denna fina utmärkelse och det är särskilt trevligt att vi placerar oss i toppen bland fastighetsbolagen. Vi anstränger oss för att ha en god arbetsmiljö och vi är medvetna om att v?ra medarbetare trivs, säger ?sa Vannerus HR-Chef p? Diligentia.
“En av flera intresseväckande samvariationer är den mellan andelen tillsvidareanställda och andel anställda som haft utvecklingssamtal och samvariationen mellan andelen tillsvidareanställda och tid för utbildning. En tolkning kan vara att verksamheter med högre andel tillsvidareanställda tar mer ansvar för sina medarbetare och investerar mer i dem, n?got som d? kan uttryckas i andel utvecklingssamtal och utbildningssatsningar.” säger Anders Johrén, nyckeltalsexpert p? Nyckeltalsinstitutet AB.
De nio nyckeltalen som mäts i Attraktiv Arbetsgivarindex AVI? är:
Tillsvidareanställningar, Medianlön, Lika Karriärmöjligheter, Utbildningstid, Övertid, Korttidssjukfr?nvaro, Personalansvar, L?ngtidssjukfr?nvaro, Avg?ngar.
Ett företag/organisation kan lägst f? 1 poäng och högst f? 20 poäng per nyckeltal. Maxpoäng för indexet är 180 poäng. Databasen best?r av drygt 700 000 medarbetare fr?n medelstora och stora verksamheter, b?de privata och offentliga. Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex inom den privata sektorn: UNIT4Agresso AB och Diligentia AB.
Läs mer p? www.nyckeltal.se
Pressinbjudan torsdagen den 24 april!
Välkommen att närvara p? presentationen av hela rapporten som b?de inkluderar Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex JÄMIX. Dessutom prisutdelning för Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex AVI, Bästa JÄMIX (jämställdhetsindex) samt störst förbättringar.
Seminariet äger rum p? Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm kl 09.00 ? 12.00.
Anmälan till [email protected]
För en intervju och förklaring av rapporten, kontakta gärna:
Anders Johrén, nyckeltalsspecialist & sakkunnig p? Nyckeltalsinstitutet. 070 ? 626 28 26, [email protected]
Bino Catasús, professor vid Stockholms Universitet och sakkunnig p? Nyckeltalsinstitutet, 070 ? 866 98 88, [email protected]
Tina Ekström, pressansvarig Nyckeltalsinstitutet, 070 ? 453 80 81, [email protected]
Nyckeltalsinstitutet gör sedan 1996 ?rliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats som idag används av m?nga företag och organisationer i Sverige. Företaget ägs av Wise Group AB, Civilekonomerna, Labora Konsultforum AB. 1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Andreas Adolphsson   #Grant Thornton En   #Grant Thornton Sveriges   #Lisbeth Larsson