SE

Ny rapport om sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män

2014-03-28 08:30 AFA Försäkring Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Kvinnor har b?de fler och längre sjukperioder än män. Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig n?gra ?r efter att de har f?tt barn jämfört med män i samma situation. Det visar en ny rapport fr?n AFA Försäkring. Rapporten visar även att det finns regionala skillnader i sjukskrivningsmönster.

Kvinnor löper större risk att bli sjukskrivna än män. Kvinnor har b?de fler och längre sjukperioder än män. Kvinnor löper större risk att sjukskriva sig n?gra ?r efter att de har f?tt barn jämfört med män i samma situation. Det visar en ny rapport fr?n AFA Försäkring. Rapporten visar även att det finns regionala skillnader i sjukskrivningsmönster.

I sjukskrivningsstatistiken skiljer det mycket mellan kvinnor och män. Kvinnor har i genomsnitt inte bara fler och längre sjukperioder än män, kvinnor har oftare ersättning p? deltid och löper mycket större risk än män att sjukskrivas n?gra ?r efter att de har f?tt barn.

? Det är viktigt att sammanställa kunskap om hur sjukskrivningsmönstren verkligen ser ut. AFA Försäkring hanterar kollektivavtalade sjukförsäkringar för 2,9 miljoner löntagare. I AFA Försäkrings databas finns mycket statistik som kan bidra till att öka först?elsen för sjukskrivningsmönstren för kvinnor och män, säger Michel Normark, chef för Analys och Försäkringsvillkor p? AFA Försäkring.
I en ny rapport fr?n AFA Försäkring undersöks sjukskrivningsmönstret hos kvinnor och män som f?tt ersättning fr?n AFA Försäkrings sjukförsäkringar, avtalsgruppförsäkring AGS och avtalsgruppförsäkring kommun/landsting, AGS-KL, under 2005-2013. Statistiken omfattar drygt 513 000 individer som haft minst en sjukperiod om 15 dagar eller mer under perioden.
Rapporten visar bland annat att barn ökar risken att bli sjukskriven mycket mer för kvinnor än för män i samma situation. Kvinnor i AGS-kollektivet (privat- och kooperativt anställda arbetare) som saknar barn under 12 ?r har ungefär lika stor risk att bli sjuka som män i samma situation. När de f?r barn ökar AGS-kvinnornas risk till 1,55 g?nger männens. För kvinnor i AGS med tv? barn, varav ett i ?ldern 2-6 ?r, är risken 2,47 g?nger större än för män i samma situation.
Statistiken visar mönster och skillnader i sjukskrivningstalen oavsett om man grupperar individer efter kön, yrke, privat eller offentlig anställning eller var i landet de bor. I kommun- och landstingssektorn är det sjukdomar i nervsystemet som lett till längst sjukskrivningar, medan det bland privatanställda arbetare är psykiska diagnoser som lett till flest genomsnittliga sjukdagar. Det gäller b?de kvinnor och män.
Antalet sjukdagar är generellt hög i Norrlandslänen. Allra flest sjukdagar per individ har inv?narna i Jämtlands län. Minst antal sjukdagar har kvinnorna p? Gotland (b?da kollektiven) och männen i Gävleborg (AGS) respektive Östergötland (AGS-KL).
Mer information:
Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, [email protected]
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, [email protected]
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, [email protected]
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy