SE

Ny rapport fr?n Hyresgästföreningen: Ett land fullt av bostadsköer

St?r du i kö för en bostad f?r du vänta alldeles för länge. Vill du hyra en etta f?r du i genomsnitt vänta i över tv? och ett halvt ?r och om du behöver en lägenhet med fyra rum är kötiden i genomsnitt tre och ett halvt ?r.
Det visar den rapport ?Ett land fullt av bostadsköer? som Hyresgästföreningen nu publicerar. Vi har fr?gat samtliga kommunala bostadsförmedlingar och allmännyttiga bostadsbolag om hur deras bostadsköer ser ut och svaren ger en dyster bild av läget.
Kötiderna är för l?nga i alla delar av landet, men om du dessutom bor i en ort som växer f?r du vänta väldigt länge. I tillväxtregionerna är kötiderna för en etta i genomsnitt nästan fyra ?r och för en fyrarummare fem och ett halvt ?r. Allra längst är köerna i Stockholms, Uppsalas, Hallands och Norrbottens län.
I bara ett enda län, Dalarna, är väntetiden under ett ?r för att f? en hyreslägenhet.
Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har mer än 3 000 personer i sina bostadsköer. Samtidigt har de en uthyrningsgrad p? 99-100 procent. Och m?nga av dessa bolag finns i gruppen som svarat att de har kapacitet att bygga mer. Den stora fr?gan blir d?: Varför bygger man inte mer?
-Kötiderna behöver relateras till annat i livet. P? tv? och ett halvt ?r s? hinner du f? tv? barn eller segla runt jorden nästan tre g?nger. Är du nyskild s? är det en evighet att vänta s? länge. Kommuner som vill ta sitt samhällsansvar borde sträva efter att ha s? kort kötid som möjligt, helst borde den vara 2-3 m?nader, säger Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare p? Hyresgästföreningen och ansvarig för rapporten.
-Bristen p? tillgängliga hyresrätter är en stoppkloss p? bostadsmarknaden som f?r konsekvenser för b?de arbetsmarknad och tillväxt. Staten och kommunerna behöver ta stora kliv fram?t. Det behövs statliga stimulanser och politisk beslutsamhet för att drastiskt minska köerna. Har man 3 000 personer i kö s? är det ett tydligt tecken p? att det behöver byggas mer. M?nga bostadsföretag skulle kunna bygga mer, men har inte ett tydligt uppdrag fr?n politiskt h?ll, säger Jonas Hagetoft.
För att uppmärksamma regeringen p? bostadsbristen och de möjligheter som finns kommer Hyresgästföreningen att bjuda bostadsminister Stefan Attefall p? en luftballongfärd under Almedalsveckan.
-Gotland är den del av landet där bostadsköerna är allra längst och därför tycker vi det vore nyttigt för Stefan Attefall att f? en, i bokstavlig mening. övergripande bild av detta, säger Jonas Hagetoft.
P? sajten härkanduköa.nu hittar du mer information om bostadsköerna. Här kan du som besökare klicka dig igenom län för län och se hur l?nga köerna är i respektive del av landet.
Rapporten i sammandrag:
? Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet med ett rum och kök är 32 m?nader.
? För en tv?rumslägenhet är kötiden strax under tre ?r.
? För den som behöver en fyra är kötiden i Sverige 41 m?nader, allts? cirka 3,5 ?r.
? Var tredje allmännyttigt bostadsbolag har en kötid p? över tv? ?r för enrumslägenheter.
? Längst är köerna i Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbottens län.
? Av de kommunala bostadsförmedlingarna har Stockholm, Värmdö och Haninge längst köer.
? Nästan vart tredje bostadsbolag har fler än 3 000 personer i sina köer.
? 6 av 10 allmännyttiga bostadsföretag anger att de i dagsläget har hyrt ut 99-100 procent av sina bostäder. 8 av 10 hyr ut 97-100 procent av sina bostäder.
? Kunskapen om hur m?nga i köerna som är akuta ärenden eller ärenden där sm?barn finns i
familjen är mycket l?g hos bolagen.
? 78 procent av bostadsbolagen har inte n?gra uppgifter om hur m?nga av deras köanden som har akuta behov.
? 246 kommuner, eller 86 procent, av Sveriges 290 kommuner uppger att de har brist p? hyresrätter. 86 kommuner har även brist p? bostadsrätter.
? P? tre ?r har antalet kommuner som uppger brist p? hyresrätter ökat fr?n 220 till 246. Det är en ökning med 12 procent.
För mer information, kontakta:
Jonas Hagetoft, bostadspolitisk utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.
Bifogade filer
92100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Demoskop Bifogade   #MP