SE

Ny rapport fr?n Hyresgästföreningen: Bostadsbristen är akut ? dags att g? fr?n ord till handling

a8

Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande alldeles för l?g. Om bristen p? bostäder inte ska f? stora negativa samhällskonsekvenser m?ste det byggas m?nga fler hyresrätter. Hyresrätter med hyror som människor med normala inkomster kan klara av. Därför har Hyresgästföreningen tagit fram en bostadspolitisk rapport med syfte att öka byggandet, ?200 000 nya hyresrätter: Dags att g? fr?n ord till handling?.
-Idén med dagens politik, där bostadsfr?gan är en privat sak som ska lösas av marknaden, har n?tt vägs ände, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens nyvalde förbundsordförande. Därför m?ste staten och kommunerna ta större ansvar och presentera initiativ som för­bättrar de ekonomiska möjligheterna att bygga hyresrätter.
Hyresrätten bidrar till balans p? bostadsmarknaden och p?verkas inte av svängningar p? marknaden i lika hög grad som ägda bostäder. Det är dessutom en förutsättning för att människor ska kunna flytta till och fr?n arbete och utbildning. Idag är det framför allt hyresrätter med rimliga hyror som efterfr?gas och behöver byggas.
-Det är därför dags för staten att formulera ett m?l om att minst 20 000 hyresrätter per ?r ska byggas under de närmaste tio ?ren. Det är enda sättet att komma till rätta med den utbredda bostadsbrist som r?der just nu, säger Marie Linder.
-Staten behöver ocks? presentera de verktyg som behövs för att n? m?let och snarast skapa likvärdiga ekonomiska villkor för byggande av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem, säger Pär Svanberg, förhandlingschef och en av författarna bakom rapporten.
-Vi tror även att det p? kort sikt behövs investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter. Dessutom m?ste fastighetskatten för hyresrätter slopas omg?ende, säger Pär Svanberg.
Förslag till ?tgärder för stat och kommun
Hyresgästföreningen föresl?r i sin rapport flera ?tgärder som regeringen och kommunerna kan använda för att öka bostadsbyggandet.
Inför en investeringsstimulans p? mellan 175 000 och 245 000 kronor per lägenhet beroende p? var den byggs. Kombinera investeringsstimulansen med villkor för högsta hyresniv?er.
Inför en statlig direktutl?ning till hyresrättsbyggande för att skapa gynn­samma finansieringsförutsättningar.
Koppla ihop satsningar p? infrastruktur med krav p? att det byggs hyres­rätter.
Använd statens mark p? ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter.
Förutom staten s? har kommunerna en viktig roll för bostadsförsörjningen. De allmännyttiga bostadsföretagen är ett av de viktigaste verktygen för bostadsbyggande.
Kommunerna m?ste planera sin markanvändning s? att det leder till vä­sentligt ökad hyresrättsproduktion.
Kommunerna behöver förstärka bemanning och kompetens för att hantera en ökad bostadsproduktion.
Kommunerna m?ste erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor för hyresrättsbyggande.
De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen m?ste ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror d? andra aktörer inte vill satsa.
För mer information, kontakta:
Pär Svanberg, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-672 92 64
Jonas Hagetoft, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hush?ll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. V?rt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som s? vill – vi företräder nio av tio hyreshush?ll. Varje ?r vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att f? r?d och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.14700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy