SE

Ny rapport: Förpackningar och plast vanligaste marina skräpet

Ny rapport: Förpackningar och plast vanligaste marina skräpet
2014-09-04 14:43 Stiftelsen H?ll Sverige Rent Det marina skräpet kommer till stor del fr?n enskilda konsumenter och best?r till största delen av förpackningar och plast s?som plastp?sar, flasklock och matförpackningar. Det visar en ny rapport fr?n H?ll Sverige Rent där skräpet längs tre stränder utmed västkusten analyserats.

Det marina skräpet kommer till stor del fr?n enskilda konsumenter och best?r till största delen av förpackningar och plast s?som plastp?sar, flasklock och matförpackningar. Det visar en ny rapport fr?n H?ll Sverige Rent där skräpet längs tre stränder utmed västkusten analyserats.
Plast, förpackningar och eng?ngsprodukter fr?n enskilda konsumenter toppar listan över skräpet längs västkusten. Att det marina skräpet till s? stor del kommer fr?n privatpersoner är en konsekvens av v?r tids konsumtions- och produktionsmönster. Hela 87 procent av skräpet fr?n en strand utanför Göteborg kan exempelvis härledas direkt till privatpersoner.
? Vissa kuststräckor i Sverige ser ut som soptippar där det samlas skräp fr?n när och fjärran. Det mesta av skräpet är s?dant som vi människor använder i v?r vardag, säger Jessica ?ngström, marinbiolog p? H?ll Sverige Rent. Att skräpet hamnar i havet beror p? faktorer som bristande infrastruktur och rutiner kring avfallshantering och renh?llning b?de p? land och till sjöss, men ocks? att vi människor fortsätter att skräpa ned.
En plockanalys genomfördes av det skräp som samlades in vid H?ll Sverige Rents aktion Kusträddarna i v?ras. Tre kubikmeter skräp analyserades (12 733 skräpförem?l). Skräpet plockades vid tre omr?den utmed svenska kusten; Strömstad, Göteborg och Helsingborg.
Enligt plockanalysen best?r 87 procent av skräpet av plast som har varit p? land innan det hamnade i havet, samt att skräpet i högre grad är knutet till oss som konsumenter än till industriell verksamhet. 68 procent av det analyserade skräpet utgörs av förpackningar, och 75 procent av skräpet är s?dant som vi bara använt en enda g?ng.
Oidentifierbara plastbitar är ocks? ett av de vanligaste skräpförem?len. Plasten bryts ned mycket l?ngsamt, och 90 procent av plasten i haven uppskattas vara kvar där i 100 ?r eller mer. Med tiden bryts plasten ner till mindre och mindre bitar. I s? sm? storlekar utgör de ett allvarligt hot mot djurlivet. F?glar, fiskar och andra havslevande djur lider och dör.
Förutom att plast kan läcka giftiga tillsatser suger de minsta plastpartiklarna ?t sig organiska miljögifter som plockas upp av filtrerande djur, exempelvis bl?musslor.
Rapporten ?Rapport fr?n Kusträddarna: om skräpet p? den svenska västkusten? finns att ladda ner p? www.hsr.se.

A to już wiesz?  Utvärderar Sida-projekt i Kenya

Stiftelsen H?ll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för att minska individens nedskräpning, främja ?tervinningen och öka miljömedvetenheten i syfte att bidra till en h?llbar utveckling. V?r vision är ett skräpfritt Sverige.

Bifogade filer
20700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy