SE

Ny rapport: Barn i Afrika f?r inget namn i svenska tidningar

REGIONER SAMARBETAR KRING

De regionala turismorganisationerna i Mellansverige har under 2013 arbetat med att sjösätta en gemensam statistik- och analysorganisation under ledning av Destination Uppsala. Fyra län, Västmanland, Södermanland, Uppsala och Örebro har nu anslutit sig.
Syftet med samarbetet, som startar i januari 2014, är att skapa ett gemensamt nätverk för turismstatistikfr?gor.
? Vi är väldigt glada över att f? ett forum där vi kan fokusera p? statistik- och analysfr?gor, säger Henrik Wester, turistchef p? Västmanlands Kommuner & Landsting, och en av initiativtagarna till samarbetet.
M?lsättningen är att stärka den gemensamma användningen och kunskapen kring statistik, f? en gemensam röst som kan p?verka statistikfr?gor i nationella forum, samt att ytterligare stärka samarbetet kring turismutveckling i Östra Mellansverige. Inom projektet kommer länen ocks? att gemensamt köpa in och bearbeta inkvarteringsstatisken fr?n SCB.
Projektledare för samarbetet är Annette Öqvist, Destination Uppsala.
För mer information, kontakta gärna:
Västmanlands Kommuner & Landsting
Henrik Wester, turistchef
021-39 79 59, [email protected]
Destination Uppsala
Annette Öqvist, projektledare
018-727 48 06, [email protected]
Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksm?l; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.
Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyr?, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.
Bifogade filer
2200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy