SE

Ny rapport: Alkoholkonsumtionen ökar

För första g?ngen p? nästan tio ?r ökade konsumtionen under 2013 och uppgick till 9,9 liter ren alkohol per inv?nare. Det framg?r av rapporten ?Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013? som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar idag.

– Under senare ?r har konsumtionen legat p? cirka 9,5 liter per inv?nare och ?r, i 2013 ?rs undersökning ligger den p? 9,9 liter. Om det här är ett trendbrott eller en tillfällig uppg?ng ser vi först i 2014 ?rs rapport, säger H?kan Leifman, direktör p? CAN, i en kommentar.
Konsumtionen har ökat för b?de sprit, starköl och vin. Vin är den alkoholdryck som konsumeras mest. ?r 2013 stod vin för 40 procent av svenskarnas alkoholkonsumtion följt av starköl med 29 procent, sprit 23 procent, folköl 6 procent och cider 2 procent.
Rapporten redovisar resultat fr?n Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som best?r av resandeinförsel och smuggling, köp via Internet och hemtillverkning. Genom att addera de b?da delarna f?r man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje m?nad genom 1500 telefonintervjuer med 16?80-?ringar i Sverige.
Införsel fr?n utlandet ökar mest
Systembolaget är fortsatt den vanligaste källan till alkohol men den största ökningen har skett i den oregistrerade delen av konsumtionen. Resandeinförseln, som är den största delen, ökade med 27 procent jämfört med 2012. Smugglingen har ocks? ökat fast fr?n en väsentligt lägre niv?. Även Internethandeln ökade mellan ?ren 2012 och 2013, fr?n 0,5 procent till 1,7 procent av den totala konsumtionen.

Bakgrund
Under 2013 fick CAN i uppdrag av Socialdepartementet att ansvara för Monitormätningarna. Mätningarna startade ?r 2000 och har p?g?tt kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att p? motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver fr?gor om anskaffningskällor ing?r fr?gor om konsumtionsvanor p? b?de alkohol- och tobaksomr?det. Cirka 18 000 telefonintervjuer genomförs varje ?r. Intervjuerna genomförs med 16-80-?ringar men resultaten omräknas till 15 ?r och äldre enligt internationell standard.
Rapporten kan laddas ner fr?n www.can.se.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. V?ra ?terkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar p? uppdrag av kommuner och län. Läs mer p? www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.13000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Johannes Wikman   #Leif Berglund   #Per Erik Kanstr