SE

Ny HaV-rapport: Vänerns stränder h?ller p? att växa igen

Vänerns stränder h?ller p? att växa igen och flera hotade arter riskerar därmed att förlora viktiga lek- och uppväxtomr?den.
Det visar den ?rliga HaV-rapporten “Sötvatten – om miljötillst?ndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten”.
– Tack vare miljöövervakningen kan vi upptäcka och följa den här sortens miljöhot och kunna se var det behöver sättas in ?tgärder, säger ?sa M Andersson p? Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
Rapporten presenteras i samband med miljöövervakningsdagarna i Visby 8 – 9 oktober där temat är ?Samverkan för en bättre miljö ? en möjlighet att möta framtidens krav p? miljöövervakning med begränsade resurser”.
Sverige har i snart 50 ?r regelbundet tagit prover av tillst?ndet i v?ra sötvatten och ansvaret för denna miljöövervakning delas av Naturv?rdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
– Tack vare att vi i Sverige har gjort regelbundna mätningar av tillst?ndet i miljön s? kan vi ocks? se sötvatten p?verkas av klimatförändringar, exempelvis hur detta kan p?verka vattnets brunhet och därmed dricksvattenförsörjningen, säger ?sa M Andersson, utredare p? enheten för miljöövervakning p? HaV och den som sammanställt rapporten.
En av de fr?gor som lyfts fram är tillst?ndet i den unika insjön Vänern med sina kala klippor och m?nga sandstränder. Med sina 22 000 öar, holmar och skär är det norra Europas största sötvattensskärg?rd. Här finns mer än 270 hotade och sällsynta arter, bland annat fisken asp, fiskgjuse, fisktärna, storlom och grönskära. De grunda vikarna är viktiga reproduktions- och uppväxtomr?den även för flera av v?ra kommersiella fiskarter..
– Igenväxningen av stränder och skär har p?g?tt i flera ?r och den fortsätter. Det beror bland annat p? övergödning, att djur inte längre betar p? stränderna, lägre vattenst?nd och brist p? is vintertid, säger ?sa M Andersson.
– Vi ser bland annat att sm? och medelhöga träd samt ris och buskar ökar och att den öppna strandzonen minskar. Här behövs flera olika ?tgärder om vi ska förhindra att Vänerns stränder växer igen.
Andra fr?gor som lyfts fram i rapporten är skyddet av v?rt dricksvatten, fler främmande arter i v?ra sötvatten och om växter och djur p?verkas av kemiska bekämpningsmedel i v?ra vatten.
– En positiv sak som miljöövervakningen visar är att svavelnedfallet minskat med över 90 procent sedan 80-talert. Tack vare detta minskar försurningen i sjöar och vattendrag, säger ?sa M Andersson.
Rapporten ges ut av Havs- och vattenmyndigheten och finns att ladda ner p? v?r hemsida. Det g?r ocks? att beställa en tryckt version.
Här kan du ladda ner rapporten “Sötvatten – om miljötillst?ndet i Sveriges sjöar, vattendrag och grundvatten”.

Läs mer om miljöövervakningsdagarna i Visby

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: ?sa M Andersson, utredare, enheten för miljöövervakning, Tel: 010-698 62 57, Mobil: 072-238 98 57, E-post: [email protected], Ulrika Stensdotter Blomberg, utredare, enheten för miljöövervakning, Tel: 010-698 60 11, Mobil: 072-2139688, E-post: [email protected]

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: M?rten Dalfors.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 3400Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kim Lundgren   #LEK   #PUL