SE

Ny filmutbildning och kompetenslyft för Västra Götalands folkhögskolor

Idag blev det klart att folkhögskolorna i Västra Götaland f?r 700 000 kronor för att starta en helt ny filmutbildning och ett digitalt kompetenslyft värt en miljon kronor. Detta efter att Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutat om att disponera ytterligare medel inom folkbildningssektorn.
– En del av Västra Götalandsregionens stöd till folkhögskolorna är volymbaserat och därför rörligt. Utfallet varierar fr?n ?r till ?r och vi har nu sett att det blir pengar över. Kulturnämnden tycker d? självklart att detta överskott ska g? till förstärkningar inom folkbildningsomr?det, säger Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Efter att överskottet uppmärksammats har fr?gan beretts av kultursekretariatet och kulturchef Staffan Rydén lade fram förslaget om en helt ny filmutbildning, vilket mottogs positivt av kulturnämnden som sammanträdde i Alings?s idag.
Bakgrunden till förslaget är att det saknas en eftergymnasial utbildning för filmarbete i regionen. Samtidigt ser filmbranschen ett stort behov av förberedande filmutbildningar, särskilt när det gäller manus-, producent- och klippomr?det, men även animation.
– Till saken hör att infrastrukturen för film är väldigt bra här i Västra Götaland, med fina produktionsmiljöer och stor kompetens i Trollhättan men även Göteborg och en rad andra platser. Västra Götalandsregionen satsar redan idag över 100 miljoner p? film ?rligen och ambitionen är att detta ska bli en spetsutbildning med starka kopplingar till branschen, säger Alex Bergström.
Det ?terst?r att se hur l?ng filmutbildning kommer att bli och vid vilken skola den placeras. Arbetet med ett färdigt förslag, som bekostas med 700 000 kronor fr?n kulturnämnden, ska vara färdigt under 2014.
Digitalt kompetenslyft för personalen
En miljon kronor av överskottet läggs ocks? p? ett kompetenslyft för folkhögskolornas personal. Kompetensförstärkningen utg?r fr?n kulturnämndens m?l att utnyttja den nya tekniken och vidga deltagandet. Lärarlyftet ska genomföras av Västra Götalands Bildningsförbund och syftar till att motverka digitala klyftor och istället främja digital delaktighet.
För information om övriga ärenden som behandlades p? kulturnämndens sammanträde den 25 april, se snabbprotokollet som inom kort ?terfinns som relaterat dokument till pressmeddelandet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom m?lmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.2100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy