SE

Ny CFO för ProVoice-koncernen

Grönt ljus för nya Hov?s i kommunfullmäktige.
Idag antog Göteborgs Kommunfullmäktige detaljplanen för ?Närcentrum vid Brottkärrsmotet?. Beslutet bekräftar att en öppen dialog med politiker, boende och näringsidkare redan fr?n start är ett bra sätt att arbeta p? när nya detaljplaner tas fram.
Nya Hov?s dialogmodell innebär samtal, samarbete och samförst?nd i varje nytt steg, n?got som skapar en bred delaktighet kring en gemensam vision. Nya Hov?s visar att ett öppet diskussionsklimat är framg?ngsrikt och pekar ut vägen för kommande arbete. Genom att ta sig tid att lyssna p? och tala med dagens och framtidens boende har man dessutom f?tt en ovärderlig insikt om deras behov, önskem?l och drömmar. Helt i linje med ISO 26000-andan för ett gott socialt samhällsansvar.
Dialogen är nyckeln till framg?ng
Under drygt tv? ?r har företagen bakom nya Hov?s träffat mer än 1 500 personer under möten i olika former. Över 8 000 idéer och synpunkter har f?ngats upp i flera kanaler. Dialogen är avgörande för att skapa ett omr?de där s? m?nga som möjligt trivs och kan leva det goda livet. Samverkan handlar inte bara om möte med de närboende utan även en nära kontakt med näringsidkare, myndigheter och politiker.
-Vi p? Stadsbyggnadskontoret har varit med och träffat m?nga i omr?det. Det har varit en spännande process som gett m?nga positiva erfarenheter. Det har g?tt snabbt och effektivt, men framför allt är det ett omfattande och noggrant arbete vi har genomfört tillsammans. Nu när den första detaljplanen är godkänd väntar vi p? att nästa detaljplan, ?Bostäder norr om Uggledal? ska behandlas i maj, säger Per Osvalds p? stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.
Idéerna fr?n dialogarbetet tar form
Efter antagandet g?r arbetet vidare och dialogen blir viktigare än n?gonsin. Ett gediget förarbete skapar helt enkelt en stabil grund för planeringen av byggnationen.
– Vi har höga ambitioner och tillsammans med resultatet av dialogmodellen har vi f?tt riktigt bra förutsättningarna att skapa ett omr?de utöver det vanliga. Dialogen fortsätter, nu kan de som ska leva i omr?det vara med och p?verka hur boende och närmiljö ska se ut mer i detalj. Vi kommer att finnas p? plats, bl a i projektlokalen, och tar gärna emot alla ?sikter. Dialogarbete lönar sig för alla, berättar Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling HSB.
En mänsklig och sm?skalig mittpunkt
Nya Hov?s kommer utvecklas kring Origohuset, ett redan idag fungerande närcentrum. Sm?stadskänsla är ledordet. Här ska finnas god service som förenklar vardagen med alternativa boendeformer som komplement till villor och radhus.
– Utmed Billdalsvägen, kommer en optimal mix av bostäder och affärer växa fram. Det blir en levande mittpunkt med ett unikt utbud av det folk verkligen vill ha. Nu söker vi Sveriges bästa kafferosteri, de senaste världstrenderna inom färdigmat och andra starka idéer som passar omr?dets speciella karaktär, säger Jacob Torell som driver Next Step Group tillsammans med Joakim Garfvé.
Nya Hov?s är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB Göteborg, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden.
Detaljplanen för ?Närcentrum vid Brottkärrsmotet? innefattar ca 550 bostäder samt ca 30 000 kvm verksamhetsytor för handel, kontor, kultur och utbildning. Läs mer p? www.nyahovas.nu
Visionerna för omr?det bygger p? att vidareutveckla redan befintlig service och handel som skapar livskvalitet i omr?det. I Nya Hov?s ska du hinna med att arbeta, handla, träna och äta utan att behöva prioritera bort annat.

HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet ? goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det ocks? de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB fr?n v?ra konkurrenter, och ger v?ra medlemmar chansen att utveckla sitt boende till n?got unikt och givande.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kommunal Martin Linder   #Linda Corin   #Michel Normark   #Sveriges Kommuner