Rapporter

Ny bok om minoritetsbefolkningens m?te med det politiske Norge

12-04-2013 08:00 Cappelen Damm Hvor ofte har de ikke-vestlige innvandrerne benyttet seg av stemmeretten? Hvilke partier har de stemt p?? Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, p? Stortinget og i regjeringsapparat? Dette er noen av sp?rsm?lene Tor Bj?rklund og Johannes Bergh ser n?rmere p? i ?Minoritetsbefolkningens m?te med det politiske Norge - Partivalg, valgdeltakelse, representasjon?. Boka lanseres 22. april.

Hvor ofte har de ikke-vestlige innvandrerne benyttet seg av stemmeretten? Hvilke partier har de stemt p?? Finner vi dem som representanter i kommunestyrer, p? Stortinget og i regjeringsapparat?
Mandag 22. april kl 14.00 arrangerer Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk et seminar rundt boka Minoritetsbefolkningens m?te med det politiske Norge – Partivalg, valgdeltakelse, representasjon, skrevet av Tor Bj?rklund og Johannes Bergh.
For f?rste gang f?r vi n? en samlet oversikt over hvilken politisk rolle den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen har spilt i Norge. Bildet er sammensatt. En rekke politiske forsamlinger er fortsatt ?blendahvite?. Men i kommuner der mange innvandrere bor, er ofte minoritetspolitikere godt representert i by- og kommunestyrene. Det har skjedd til tross for at et flertall av de ikke-vestlige velgerne har v?rt hjemmesittere. Ja, ikke sjelden er minoritetspolitikerne overrepresentert i lokalpolitikken i forhold til den andel de ikke-vestlige utgj?r av kommunens befolkning. En sentral faktor bak den gode representasjonen er ordningen med personstemmer ved lokalvalg.
Den partipolitiske fargen til innvandrervelgerne er entydig r?d. Til n? har jevnt over tre av fire velgere stemt til venstre for midten, p? Arbeiderpartiet og partier til venstre for det. Men gevinsten til venstresiden kunne v?rt st?rre, for blant de mange hjemmesittere ligger et ubrukt potensial.
Tor Bj?rklund er professor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap (UiO) og tilknyttet som forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
Johannes Bergh er statsviter (p.hd.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Program for lanseringen:
?pning ved Guro ?deg?rd
Tor Bj?rklund: Kort presentasjon av boka
Johannes Bergh: Politikere med minoritetsbakgrunn: Underrepresenterte og uten reell makt?
Tor Bj?rklund: Velgere med minoritetsbakgrunn: Stemmer til venstre – men er ikke venstreorienterte
Kommentarer til boka i lys av egne erfaringer:
Afshan Rafiq (H?yre) ? Norges f?rste stortingsrepresentant (2001-05) med minoritetsbakgrunn.
Akhtar Chaudhry (SV) ? 4. visepresident i Stortinget.
Khalid Mahmood (Arbeiderpartiet) ? fast representant i Oslo bystyre i over et kvart ?rhundre.
Sp?rsm?l og debatt
Ordstyrer: Guro ?deg?rd
Tid: kl 14-16, mandag 22. april
Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo
—————————————————————–
Kontakinformasjon:
For informasjon om lanseringen og p?melding
Redaksjonssjef Dorte ?streng: tlf. 21 61 66 08, mob. 922 13 269 eller e-post [email protected]
?nsker du tilsendt et anmeldereksemplar av boka? Send en e-post til [email protected] eller ta direkte kontakt med markedsansvarlig Gerd ?deskaug p? 21 61 66 04 eller 402 44 036. 1000Send som e-post
Del denne

A to już wiesz?  Tid for nye juletradisjoner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy