SE

Nu syns försämringen av LSS tydligt

FUB anser det bekymmersamt att handikapprörelsen inte verkar varit delaktiga eller informerade om den situation som beskrivs i ett öppet brev publicerat i Dagens samhälle i dag.
– Jag hoppas att de parter som berörs tar del av farh?gorna som den assistansberättigade beskriver.
Jag först?r skribentens oro inför hotet om att i hans utsatta situation riskera att dels f? fler personer i sin vardag men även se dessa f? en lägre lön, det är inte acceptabelt, säger Thomas Jansson ordförande i Riksförbundet FUB.
Alla försämringar som synliggörs inom handikappolitiken och i synnerhet LSS och socialförsäkringsbalken 52 ( LASS) i allmänhet känns verkligen betungande och har s? gjort en längre tid. FUB vill även peka p? att det ofta rör personnära omr?den, det vill säga kontaktpersoner och ledsagare men även personalbemanning som brister och renderar uteblivna aktiviteter inom kultur och fritid.
FUB förväntar sig att fr?gan löser sig och att lagstiftningens förarbeten respekteras och att personer som är personkretsplacerade i LSS kan känna sig trygga och omfattas av kontinuitet som stipuleras av lagstiftaren.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeppet-brev-fran-en-assistansberaettigad-8491

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB st?r för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom m?nga andra som delar v?r grundsyn.13100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy