SE

Nu kan alla trivas p? arbetet

2013 var ett framg?ngsrikt ?r för Airport City Stockholm, flygplatsstaden som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Ett stort antal nyetableringar och investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i omr?det under ?ret, vilket medfört över 1000 arbetstillfällen. Utvecklingen visar att Airport City Stockholm befäster sin ställning som en attraktiv och lättillgänglig knutpunkt för tillväxt.
Tillväxtomr?det Airport City Stockholm fortsätter att locka till sig investeringar. Ett trettiotal större nyetableringar och investeringar har skett i omr?det under det senaste ?ret till ett sammanlagt värde av drygt 4 miljarder kronor. Merparten utgörs av investeringar i fastighetsutveckling av sammanlagt 18 olika aktörer. Investeringarna utgör en bebyggd yta om över 270 000 kvadratmeter och har fört med sig över 1 000 nya arbetstillfällen. Tillväxttakten h?ller dessutom i sig framöver ? investeringar motsvarande nästan 4,7 miljarder kronor och ytterligare nästan 1 700 arbetstillfällen är redan planerade under 2014/2015, samtidigt som fler investeringsbeslut väntas komma.
– Vi befinner oss p? en resa där 20 000 arbetsplatser ska bli 50 000 fram till ?r 2030 och den utveckling vi sett under de senaste ?ren talar för att visionen är realistisk. V?r uppgift är att se till att det sker inom en samlad stadsbyggnadsstrategi och att infrastruktur och kommunikationer till och inom omr?det utvecklas i samma takt, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.
De flesta investeringarna är nyetableringar av företag i en rad olika branscher som tidigare inte haft verksamhet i Airport City Stockholm och de omfattar dessutom omr?dets samtliga stadsdelar. Bland dem finns Clarion Hotel Arlanda Airport i direkt anslutning till flygplatsen, Lidls centrallager för livsmedel i Rosersberg och utbildnings- och mötescentret Training Partner i Arlandastad. Ett antal infrastrukturinvesteringar har ocks? gjorts, bl.a. en ny pendelt?gslinje mellan Stockholm och Uppsala med stopp vid Arlanda C samt en ny motorvägsavfart vid Rosersberg. Vid slutet av 2013 kom ocks? ett beslut i Stockholms läns landsting att utreda en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.
– Det finns m?nga aktörer som är redo att satsa i flygplatsstaden och vi f?r allt fler signaler om att s?väl statliga aktörer som kommuner och landsting i hela regionen gör samma analys som vi kring tillväxtpotentialen, säger Kristina Alvendal.
Bredden i investeringarna ligger i linje med Airport City Stockholms innovativa stadsbyggnadsplan, som syftar till att skapa en modern flygplatsstad med levande stadskärna och attraktiva arbetsomr?den ? allt med en mycket god tillgänglighet ? ?en levande stad, närmare världen?.
Om Airport City Stockholm
Vid Airport City Stockholm p?g?r en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad. I omr?det växer regionens nästa kunskapskluster och en attraktiv destination fram. I Airport City Stockholm sysselsätts i dag drygt 20 000 personer och ambitionen är öka antalet arbetsplatstillfällen till 50 000 ?r 2030.
För att n? detta m?l antogs 2012 en unik stadsbyggnadsstrategi för omr?det som visar en vision om ?en levande stad, närmare världen?. Utg?ngspunkten för strategin är att förstärka urbana värden i syfte att öka omr?dets attraktionskraft för besökare, arbetare och företag.
Visionen för Airport City Stockholm har tagits fram av de tre parterna, Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding, tillsammans för att leda utvecklingen av flygplatsstaden och skapa en regional, nationell och internationell destination med exceptionell tillgänglighet och kreativa miljöer. Här finns redan ett stort företagskluster som bland annat inneh?ller ett världsledande centrum för transport och teknikutveckling. Airport City Stockholm erbjuder företag och verksamheter unika möjligheter för fastighetsutveckling i Storstockholms framtida tillväxtomr?de.
För mer information om Airport City Stockholm, vänligen kontakta:
Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm
Telefon: 08?599 063 00
E-mail: [email protected]
Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun ? Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsomr?dets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB – som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige – Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun – samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsomr?dets mest livskraftiga kunskapskluster.
www.airportcitystockholm.com
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gullringsbo Egendomar   #MVB   #Svenska Hus   #Torslanda Entreprenad