SE

Nu drar Styrelsebalans ig?ng i Dalarna

I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen fr?n sm? avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda p? utvecklingen.
-I samband med regeringsuppdraget fick vi in flera förslag p? intressanta projekt som vi nu vill ta tillvara genom denna möjlighet att söka medel för. Det riktar sig främst till universitet, organisationer, kommuner och länsstyrelser, säger ?sa Gunnarsson p? HaV.
HaV har sedan juni 2011 ansvar för tillsynsvägledning för sm? avlopp. Idag finns ungefär 700 000 sm? avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans. Gamla och bristfälliga avlopp orsakar miljö- och hälsoproblem p? m?nga h?ll i landet. I december 2012 fick HaV i uppdrag av regeringen att i samarbete med Boverket se över regleringen och ta fram styrmedel för att öka ?tgärdstakten av bristande sm? avloppsanläggningar. Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är tv? förslag som fanns med i den rapport som HaV överlämnade till regeringen i september 2013.
– En slutsats fr?n regeringsuppdraget, är att sm? avloppsanläggningarna är en relativt stor källa till utsläpp av övergödande ämnen och risk för smittspridning samt att ?tgärdstakten är alldeles för l?g, säger ?sa Gunnarsson, utredare p? enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
M?let är att de 3,5 miljonerna ska användas för att öka kunskapen om miljö- och hälsorisker fr?n sm? avloppsanläggningar och bidra till utvecklingen av metoder för att minska dessa risker. Utlysningen riktar sig främst till universitet, organisationer kommuner, och länsstyrelser. Fastighetsägare kan inte söka bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar
– Vi vill gärna ha in projekt som resulterar i utveckling av metoder som underlättar kommunernas bedömningar vid prövning och tillsyn. Eller projekt som rör utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker avseende reningsresultat, möjlighet till kretslopp, robusthet och användarvänlighet, säger ?sa Gunnarsson.
Intresseanmälan ska vara inlämnad senast den 11 april 2014 och de utvalda ansökningarna kommer att publiceras p? HaV:s hemsida i slutet av april 2014.
Här kan du läsa mer om utlysningen

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete för att minska utsläppen fr?n sm? avlopp
Länk till rapporten ?Styrmedel för en h?llbar ?tgärdstakt av sm? avloppsanläggningar
För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: ?sa Gunnarsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn, tfn 010-698 60 35, mobil 076-538 60 35, e-post [email protected], Margareta Lundin Unger, utredare, enheten för miljöprövning och miljötilllsyn, tfn 010-698 61 21, mobi 0765-38 61 21, e-post [email protected]
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna v?ra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.
Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.
Bilden f?r användas för redaktionell ?terpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett ?r fr?n pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte till?ten. I anslutning till publicering skall namn p? upphovsman och källa anges. 0500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ganeida Security Consulting   #Ganeida Securitys   #Security Awards