SE

?Nu är det viktigt att regeringens löften förverkligas?

Handikappförbunden gläds ?t att funktionshinderfr?gorna togs upp i Stefan Löfvens regeringsförklaring. Regeringsförklaringen är ett steg i rätt riktning för att skapa ett samhälle där fler kan vara delaktiga, säger Ingrid Burman, ordförande.

N?gra av de fr?gor i regeringsförklaringen som berör personer med funktionsnedsättning var följande:
För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförm?ga skapas möjligheter till flexjobb. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb, praktik, ett traineejobb eller utbildning.
Ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram.
Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas. Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas.
Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande.
Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukv?rd. Principen om v?rd efter behov ska hävdas. Sjukv?rden behöver förstärkas s? att det blir lättare att f? hjälp med ätstörningar, ?ngest eller depressioner. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska f? bättre möjlighet till v?rd, boende, rehabilitering och sysselsättning. En kommission för jämlik hälsa ska tillsättas.
En Läsa, skriva, räkna-garanti ska införas s? att insatser kan tas fram snabbt. Läxhjälp ska ges till alla elever oavsett betalningsförm?ga.
– Det är nu viktigt att regeringens löften konkretiseras. Det handlar om människors rätt till försörjning och delaktighet. D? m?ste skola, arbetsliv och socialförsäkringar utformas s? att även personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar att använda sin förm?ga, säger Ingrid Burman.
Hon gläds ?t löftet att lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ska stärkas och ?t flera andra viljeyttringar som uttalades under regeringsförklaringen.
– Vi ser fram emot att f? vara delaktiga i arbetet med att utforma förslagen, allt utifr?n FN-konventionen som ?lägger konventionsstaterna att samr?da med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i fr?gor som berör dem, säger Ingrid Burman.
För ytterligare kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, 070-343 95 87

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. V?r uppgift är att politiskt p?verka samhället s? att det blir tillgängligt för alla.
Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig p? genomförandet av mänskliga rättigheter. Utg?ngspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.
618900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #FI   #Om Almega   #Tommy Furland   #Ulf Lindberg