Utredninger

Norske sjefer favoriserer mest

23-02-2014 05:55 Lederne S? mange som tre av fem norske sjefer har favoritter p? jobb. Det gir bunnplass i en stor internasjonal unders?kelse p? arbeidsplassen.

S? mange som tre av fem norske sjefer har favoritter p? jobb. Det gir bunnplass i en stor internasjonal unders?kelse p? arbeidsplassen.

Er du sjefens kj?ledegge? Da har du gode vilk?r i tusenvis av norske selskaper og virksomheter. Det viser en omfattende unders?kelse gjennomf?rt av analyse- og r?dgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge.
? Favorisering kan forsure arbeidsmilj?et i en hel bedrift. Har du opplevd ? bli forbig?tt av en kollega som st?r p? spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under p? hvor demotiverende det f?les. Misforn?yde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til ?konomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne.
? Svake tall
Bare 43 prosent av deltakerne i unders?kelsen svarer at toppledelsen i bedriften ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. Omtrent like mange melder at forfremmelser alltid g?r til dem som fortjener det mest. ? Dette er altfor svakt, s?rlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge. I Europa gjennomf?rer selskapet unders?kelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.
? Vi ser faktisk mer favorisering p? norske arbeidsplasser enn hos de 100 d?rligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene b?r bedriftsledere, aksjon?rer og politikere ta p? alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan p?vise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, ?konomisk vekst og sykefrav?r, understreker Krohn Falck.
Sykefrav?ret til himmels
Han viser til at sykefrav?ret hos de 100 d?rligste arbeidsplassene i m?lingen er 70 prosent h?yere enn hos de 100 beste. ? Selv middelhavsfarerne i unders?kelsen har 50 prosent h?yere sykefrav?r enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig p?minnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.
Norske toppledere f?r ogs? passet sitt p?skrevet n?r det gjelder evnen til ? fordele oppgaver og ansvar. Kun 41 prosent av mellomlederne i unders?kelsen er forn?yd med sin overordnede p? dette feltet. Til tross for dette melder 80 prosent av respondentene at de totalt sett trives p? jobb, 83 prosent f?ler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. Enda flere rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger p? arbeidsplassen.

Her scorer sjefen best:
1. Rettferdig behandling uansett seksuell legning: 91%
2. S?rge for et fysisk trygt arbeidsmilj?: 90%
3. Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilh?righet: 89%
4. Rettferdig behandling uavhengig av kj?nn: 84%
Her scorer sjefen d?rligst:
1. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet: 41%
2. Ikke favorisere: 43%
3. Forfremme dem som fortjener det: 44%
4. Involvere medarbeidere i beslutninger: 46%
(Kilde: Great Place to Work Trust Index, basert p? 1853 besvarelser fra medlemmer av organisasjonen Lederne)

Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. N?r 17.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy