SE

Norsk Konferens & Mötesbarometer 2014

Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet p? funktionshindersomr?det.Samarbetet p? omr?det har l?ng tradition och är ett av de grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.

Filmen berättar om Nordens Välfärdscenters planer och visioner p? funktionshindersomr?det, bl.a. med anledning av instiftandet av det nya R?det för nordiskt samarbete om funktionshinder. I filmen intervjuas bl.a. Ewa Persson Göransson, direktör för Nordens Välfärdscenter, Ola Balke, Sverige, som var r?dets ordförande under 2013, Rún Knútsdottir fr?n Island, som är ordförande under 2014, samt Knut Magne Ellingsen, representant i r?det för Funktionshemmedes Fellesorganisasjon i Norge.
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det.
1800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Atrium Ljungberg   #LHF   #Lule Hockey-beslutsfattaren   #SHL