SE

Norrköping i Sverigetopp i sommar!

Hotellen i Sverige visar en ökad rumsförsäljning med +5,5% i augusti m?nad. Norrköping tillsammans med Lund st?r för den största ökningen i Sverige, konstaterar SCB, Statistiska Centralbyr?n, som i dagarna släppte sina siffror för augusti m?nad. Norrköping ökade 22%, Lund 25% under augusti.

Upplev Norrköping har redan tidigare berättat om en fantastisk sommar för besöksnäringen i ?r. När siffrorna fr?n SCB kom i g?r och det visar sig att Norrköping tillsammans med Lund hade den störst ökade rumsförsäljningen i Sverige under augusti m?nad, s? fick man bekräftat att det verkligen varit en rekordsommar i Norrköping. Sett p? hela sommaren hade Lund och Norrköping de högsta ökningarna i Sverige avseende rumsförsäljning med cirka 12% vardera. För Norrköpings del var ökningen 12% i juni, 5% i juli och 22% i augusti.

Norrköpings ökning för juli var ?enbart? 5%, vilket inte är n?got märkligt alls, konstaterar Stefan Papangelis/Upplev Norrköping. ? ?Vi hade Dam-EM i fotboll förra ?ret i juli där vi bl.a. hade tv? av fyra lag boende i Norrköping samt organisationskommittén, vilket gjorde att beläggningen i juli var väldigt bra d? ? s? egentligen hade vi inte förväntat oss en ökning alls i juli m?nad i ?r. Nu blev det dock en ökning i juli m?nad änd?, men augusti m?nads siffra – ökning med 22% – visar verkligen hur mycket gäster vi har haft i Norrköping i sommar?. De ökade siffrorna och att Norrköping tillsammans med Lund ökat mest i Sverige i sommar, känns som ett kvitto p? de satsningar vi gör p? besöksnäringen i Norrköping, fortsätter Stefan Papangelis.

Upplev Norrköping AB har till uppgift att i tät samverkan med näringslivet utveckla besöksnäringen i Norrköping, att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Norrköping som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Upplev Norrköping AB är ett 100% kommunalägt bolag under Norrköping R?dhus AB.

Läs mer om bolaget p? upplev.norrkoping.se/upplevnorrkopingab

www.upplev.norrkoping.se
www.bravikslandet.se
www.golfnorrkoping.se
www.escvb.se111500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Av Sveriges   #Linus Johansson Tfn   #SCB   #Statistikdatabasen Ytterligare